Τις τελευταίες ημέρες πολύς κόσμος έσπευσε στα γραφεία κτηματογράφησης και συλλογής δηλώσεων στους τέσσερις δήμους των Τρικάλων για να τακτοποιήσει την τελευταία στιγμή τις εκκρεμότητες του .

Σύμφωνα με πληροφορίες το 90% του πληθυσμού που είχε δικαιώματα επί των ακινήτων υπέβαλλε τελικά δηλώσεις ιδιοκτησίας .

Όσοι δεν μερίμνησαν έχουν ακόμα και τώρα το περιθώριο να τακτοποιούσουν τις υποθέσεις τους αν και σε αυτές τις περιπτώσεις θα χρειαστεί να πληρώσουν ένα επιπλέον πρόστιμο για την καθυστέρηση . . . .