Σάββατο, 25 Ιουλίου 2015

12,65 εκατ. ευρώ για έργα στην περιοχή μας .

12,65 εκατ. ευρώ για έργα στην περιοχή μας

Εγκρίσεις τευχών δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών
για έργα συνολικού προϋπολογισμού 12.655.518,52 εκ. ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας .
Αναλυτικά για τον νομό Τρικάλων :
Έγκριση Διεξαγωγής  ανοικτού για το έργο: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΟΥ   ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ Ν ΤΡΙΚΑΛΩΝ" προϋπολογισμού 24.000 ευρώ .
Έγκριση Ανοικτού Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για το έργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ N. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΕΤΟΥΣ  2015» προϋπολογισμού  73.800 ευρώ.
Έγκριση δαπάνης ύψους 16.236,00 ευρώ, για την ανάθεση του έργου : " Αντικατάσταση  Μετασχηματιστή  Μέσης  Τάσης  24.000 V / 400 V ισχύος  500 KVA  στο  Κέντρο  Ελέγχου  Σήραγγας  Μεσοχώρας ".
Έγκριση δαπάνης ύψους 24.354,00 ευρώ για την ανάθεση του έργου : " Προμήθεια εξυπηρετητών (servers ) και αναβάθμιση συστήματος  διαχείρισης (scada) σηράγγων Μεσοχώρας – Παχτουρίου – Αγίας Κυριακής" .
Έγκριση πρακτικού του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ, ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ   (πκ 2013ΕΠ01700012)» ,
ΥΠΟΕΡΓΟ:« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΛΗΣ – ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ  Π. Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2015», συνολικού προϋπολογισμού 400.000 ευρώ .
Έγκριση δημοπρασίας του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΡΑΓΜΑ ΛΗΘΑΙΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ», προϋπολογισμού  2.500.000 ευρώ .
Έγκριση δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ, ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ   (πκ 2013ΕΠ01700012)» ,
ΥΠΟΕΡΓΟ:« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Π. Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2015», προϋπολογισμού : 300.000 ευρώ .

Trikalavoice .

Δεν υπάρχουν σχόλια: