Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013

Aιτήσεις για το Leader Τρικάλων . 
Μέχρι την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στο LEADER Τρικάλων τα επενδυτικά τους σχέδια σε τομείς όπως η μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων, τουριστικές επενδύσεις και η υποστήριξη των μικρών βιοτεχνικών επιχειρήσεων.
Για την πληρέστερη ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και των φορέων η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ διοργανώνει σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης του προγράμματος.
Η 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος LEADER του ΚΕΝΑΚΑΠ AE, είναι συνολικού προϋπολογισμού 7.670.884,27 ευρώ (με επιχορήγηση 4.536.259,30 ευρώ) και μέσω των δράσεων της μπορούν να χρηματοδοτηθούν μεταξύ άλλων επενδύσεις (ίδρυση νέων επιχειρήσεων και εκσυγχρονισμοί υφισταμένων) στους ακόλουθους τομείς:
α) μεταποίηση, τυποποίηση και συσκευασία αγροτικών (και δασοκομικών) προϊόντων,
β) ανάπτυξη του τουρισμού (τουριστικά καταλύματα, ταβέρνες, εστιατόρια, παραδοσιακά καφενεία, μονάδες εναλλακτικών μορφών τουρισμού, σχέδια τουριστικής προβολής της περιοχής),
γ) μικρές βιοτεχνικές μονάδες (οικοτεχνία, χειροτεχνία, βιοτεχνία, κλπ.),
δ) επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση και
ε) Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, κτλ.
Για την πληρέστερη ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και των φορέων η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ διοργανώνει σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης του προγράμματος ως ακολούθως:
-Πρώην δημαρχείο Εστιαιώτιδας(Μεγαλοχώρι) Τρίτη 8 Ιανουαρίου (6μ.μ.)
-Γυμνάσιο Λύκειο Βαλτινού, Τετάρτη 9 Ιανουαρίου (6 μ.μ.)
-ΚΑΠΗ Μεγάλου Κεφ/σου, Πέμπτη 10 Ιανουαρίου (6 μ.μ.)
-Πρώην δημαρχείο Μ.Καλυβίων, Παρασκευή 11 Ιανουαρίου (6 μ.μ.)
-Πρώην δημαρχείο Βασιλικής, Σάββατο 12 Ιανουαρίου (6 μ.μ.)
-Καφενείο Παππάς(Χρυσομηλιά), Κυριακή 13 Ιανουαρίου (11 π.μ.)
-Καφενείο Καραγιώργος (Πρίνος) Δευτέρα 14 Ιανουαρίου(6 μ.μ.)
-Πρώην δημαρχείο Πιαλείων (Φήκη), Τρίτη 15 Ιανουαρίου (6 μ.μ.)
-Πρώην δημαρχείο Αιθήκων(Ελάτη), Τετάρτη 16 Ιανουαρίου (6 μ.μ.)
-Πρώην δημαρχείο Γόμφων (Λυγαριά), Πέμπτη 17 Ιανουαρίου (6μ.μ.)
-Ταβέρνα Κοσμάς(Φανερωμένη), Παρασκευή 18 Ιανουαρίου (6 μ.μ.)
-Πολιτιστικό Κέντρο δήμου Καλαμπάκας, Δευτέρα 21 Ιανουαρίου (6μ.μ.)
Το πρόγραμμα LEADER συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Για περισσότερες διευκρινήσεις και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της εταιρείας: Ιωαννίνων 84, 42200 Καλαμπάκα καθώς και στα τηλέφωνα: 24320-75250/25370 ή στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.kenakap.gr , όπου έχουν αναρτηθεί όλα τα αρχεία της 2ης προκήρυξης .
Thessalianews .

Δεν υπάρχουν σχόλια: