Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

Κ.Αγοραστός : " είναι ένα έργο το οποίο «δεν πειράζει κανέναν» " .

Κρίσιμη η Παρασκευή για τον Αχελώο . 
alt
 
Κρίσιμη εβδομάδα για το θέμα του Αχελώου η τρέχουσα καθώς μεθαύριο Παρασκευή 11 Ιανουαρίου συνέρχεται η ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας προκειμένου να αποφασίσει για την προσφυγή που είχαν ασκήσει επί του λεγομένου «νόμου Σουφλιά», οικολογικές οργανώσεις και η πρώην Νομαρχιακή Αρχή της Αιτωλοακαρνανίας και, κατά συνέπεια, για τη συνέχιση ή μη του έργου της εκτροπής του άνω ρου του Αχελώου.
Το Σώμα συνέρχεται μετά τις εξελίξεις που ανέκυψαν και από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου τον Σεπτέμβριο, επί των 14 προδικαστικών ερωτημάτων που είχαν τεθεί, το οποίο ΕΔ. είχε αποφανθεί υπέρ της συνέχισης του έργου υπό περιβαλλοντικές προϋποθέσεις. Ενόψει της Παρασκευής υπάρχει γενική κινητικότητα για την προετοιμασία παρουσίασης του θέματος στο ΣτΕ, τόσο από πλευράς Περιφέρειας Θεσσαλίας όσο και από πλευράς των εμπλεκομένων στην υπόθεση υπουργείων και υπηρεσιών όσο βεβαίως και των αντιδίκων.
ΣΥΣΚΕΨΗ .
Μάλιστα χθες πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα σύσκεψη υπηρεσιακών παραγόντων των υπουργείων Υποδομών και Περιβάλλοντος, της ΔΕΗ και της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων προκειμένου να χαραχθεί η «τακτική» που θα ακολουθηθεί, ενώ επαφές είχε και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο οποίος μαζί με τον επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας της Περιφέρειας Απ. Βλιτσάκη μετέβησαν στην Αθήνα και συναντήθηκαν με μέλη του γραφείου νομικών συμβούλων που χειρίζεται το ζήτημα για λογαριασμό της Περιφέρειας. Επίσης ο κ. Αγοραστός είχε επαφές τόσο με παράγοντες των υπουργείων όσο και με τον βοηθό της εισηγήτριας του θέματος στο Συμβούλιο Επικρατείας, στον οποίο και ανέλυσε την επιχειρηματολογία της θεσσαλικής πλευράς. Η ΠΑΣΕ Σήμερα δε στις 10.30 το πρωί, ο περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός συγκαλεί την ΠΑΣΕ και με την ιδιότητα του προέδρου της, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη της για τις εξελίξεις αλλά και τις προοπτικές ενόψει της Παρασκευής.
ΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ .
Ενώ όμως οι απαντήσεις - αποφάσεις του Ευρωδικαστηρίου είναι ευνοϊκές υπέρ της εκτροπής, το γεγονός ότι στο μεταξύ έχουν παρέλθει τέσσερα και πλέον χρόνια έχει αλλάξει δεδομένα τα οποία μπορεί να αποτελέσουν αφορμή για εμπλοκή του ζητήματος. Από τη μία έχουν αλλάξει κάποιοι περιβαλλοντικοί όροι με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέα ζητούμενα και από την άλλη υπάρχει το ζήτημα των σχεδίων διαχείρισης των υδατικών πόρων που έχει ολοκληρωθεί μεν ως προς τη διαβούλευση και τη συγκρότησή του αλλά δεν έχει εγκριθεί. Καθώς, ναι μεν η Θεσσαλία επί του σχεδίου που είχε καταστρώσει το υπουργείο Περιβάλλοντος έχει από τα τέλη Δεκεμβρίου αποστείλει το σύνολο των προτάσεών της αλλά αυτές θα πρέπει να δημοσιευτούν από το υπουργείο –κάτι που θα γίνει εντός των επόμενων ημερών - και μετά πάροδο 45 ημερών από τη δημοσίευσή του, σύμφωνα με τα ισχύοντα μπορεί το Περιφερειακό Συμβούλιο να περάσει στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Οπότε ο συγκεκριμένος μη συγχρονισμός μπορεί να προκαλέσει εμπλοκή. Παράλληλα υπάρχει και μία «ασυμφωνία» κόστους, καθώς το έργο είχε δρομολογηθεί αποτιμούμενο με 600 εκ. περίπου, ενώ στα σχέδια διαχείρισης το ποσό που προβλέπεται για τη μεταφορά νερού ανέρχεται στα 250 εκ. ευρώ.
ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ .
Σε κάθε περίπτωση η Θεσσαλία υπερασπίζεται τον εθνικό χαρακτήρα του έργου και ο περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός, όπως και εγγράφως το έχει επισημάνει τόσο στον πρωθυπουργό όσο και στους αρχηγούς των κομμάτων αλλά και στις πολιτικές ηγεσίες των εμπλεκόμενων υπουργείων, έχει υπογραμμίσει τη ζωτική σημασία του έργου για το μέλλον της Θεσσαλίας τόσο σε ό,τι αφορά στην άρδευση όσο πλέον και στην ύδρευση καθώς ιδιαίτερα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι νομοί Λάρισας και Μαγνησίας. Ενώ όπως έχει επισημάνει ο περιφερειάρχης είναι ένα έργο το οποίο «δεν πειράζει κανέναν», πέραν του ότι αν αφεθεί στην τύχη του ένα έργο που είναι ολοκληρωμένο κατά 70% αυτό θα είναι επιζήμιο για την οικονομία της χώρας. «Όποιος είναι συνήγορος της εθνικής αλήθειας πρέπει να είναι συνήγορος και του έργου» τονίζει ο Κώστας Αγοραστός.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ .
Τώρα, όσον αφορά στο διαδικαστικό κομμάτι, τα ενδιαφερόμενα μέρη θα έχουν τη δυνατότητα την Παρασκευή, να αναπτύξουν την επιχειρηματολογία τους και προφορικά και γραπτά και πάντως, όσον αφορά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι δεδομένο ότι θα επέμβει και προφορικά, προκειμένου να ενισχύσει τις υπέρ της εκτροπής του άνω ρου του Αχελώου θέσεις της. Ενώ στόχος αποτελούσε και προφανώς επιτυγχάνεται ο συντονισμός των συναρμόδιων υπουργείων τα οποία εμπλέκονται στο ζήτημα, να έχουν κοινή επί αυτού θέση.
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ . 
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα κυριότερα σημεία της απόφασης που είχε εκδώσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η ύδρευση και άρδευση συνιστούν λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος οι οποίοι μπορούν καταρχήν να δικαιολογήσουν την εκτροπή του ρου του Αχελώου. Συγκεκριμένα, εκρίθη ότι η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα και η οδηγία για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημόσιων έργων στο περιβάλλον δεν αποκλείει το επίμαχο σχέδιο της μεταφοράς νερού από τον άνω ρου του Αχελώου. Ενώ, το Δικαστήριο, επιβεβαιώνει ότι η οδηγία για τους οικοτόπους, ερμηνευόμενη υπό το πρίσμα της αρχής της αειφόρου αναπτύξεως, επιτρέπει, εντός του δικτύου Natura 2000, τη μετατροπή φυσικού ποτάμιου οικοσυστήματος σε ανθρωπογενές ποτάμιο και λιμναίο οικοσύστημα υπό τον όρο ότι το κράτος μέλος λαμβάνει κάθε αναγκαίο αντισταθμιστικό μέτρο ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία της συνολικής συνοχής του Natura 2000.

Εφ. Ελευθερία (Μαρίνα Αποστολοπούλου) .Thessalianews .

Δεν υπάρχουν σχόλια: