Τρίτη, 27 Αυγούστου 2013

Προσλήψεις 10 εποχικών στο δήμο Πύλης . 
Στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, προχωρά ο δήμος Πύλης .
Ειδικότερα θα προσληφθούν με τις ανάλογες ειδικότητες και με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα :
4 Εργάτες καθαριότητας (ΥΕ) .
2 Εργάτες Γεν. καθηκόντων (ΥΕ) .
2 Οδηγοί Αυτοκινήτου (ΔΕ) .
2 Φύλακες Πυροπροστασίας (ΔΕ) .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Πύλης (Δ/νση: Ηρώων 1940-1, ) και ειδικότερα στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου .
Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί και στην προσεχή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, την ερχόμενη Παρασκευή 30 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ .
Θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, ακόμα η τροποποίηση του προϋπολογισμού του δήμου, οικονομικού έτους 2013 και η έγκριση μελέτης και υποβολής πρότασης ένταξης σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης του έργου «Κατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Πύλης» .
THESSALIANEWS .

Δεν υπάρχουν σχόλια: