Σάββατο, 11 Απριλίου 2015

Ποιοι προσλαμβάνονται στον Δήμο Πύλης .

Δημαρχείο Πύλης

Μετά το αίτημα του Δήμου Πύλης για πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, ανακοινώθηκαν οι προσληφθέντες για εργασία χρονικής διάρκειας 2 μηνών .
Οι προσληφθέντες ως Εργλατες γενικών καθηκόντων είναι οι εξής : 
• Βασίλειος Αγγέλης
• Αντώνιος Αγγέλης
• Ιωάννης Μητσιάκης
• Νικόλαος Βαμπούλας
• Δημήτριος Γιαννοτάκης
• Αλέξανδρος Τζήμας
• Δήμητρα Κόντου
• Κων/νος Κουκουτσέλος
• Ευάγγελος Μπόμπορας
• Δημήτριος Μπουζιώκας .
Τrikalanews

Δεν υπάρχουν σχόλια: