Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012

Τελική κρίση για τον Αχελώο .


Την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013, συνέρχεται η ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας, προκειμένου να αποφασίσει τελεσίδικα πλέον για το θέμα του Αχελώου.
Το Σώμα, καλείται ουσιαστικά να αποφασίσει επί της προσφυγής που είχαν ασκήσει κατά του λεγομένου «νόμου Σουφλιά», οικολογικές οργανώσεις και η πρώην Νομαρχιακή Αρχή της Αιτωλοακαρνανίας και, κατά συνέπεια, για τη συνέχιση ή μη του έργου της εκτροπής του άνω ρου του Αχελώου.
Η ημερομηνία σύγκλησης του Δικαστηρίου έγινε γνωστή χθες, προκαλώντας την ιδιαίτερη ικανοποίηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς ο χρόνος σύγκλησης της ολομέλειας, είναι ο συντομότερος δυνατός, αν ληφθεί υπόψη ότι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου επί των 14 προδικαστικών ερωτημάτων που είχαν τεθεί, είχε εκδοθεί μέσα στον Σεπτέμβριο. Υπενθυμίζεται δε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είχε αποφανθεί ευνοϊκά υπέρ της συνέχισης του έργου υπό περιβαλλοντικές προϋποθέσεις. Μάλιστα, από την πλευρά της Περιφέρειας, μετά την ανακοίνωση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, είχε επισημανθεί ότι θα επιδιωχθεί η επίσπευση έκδοσης της απόφασης, τουλάχιστον μέσα στο επόμενο πεντάμηνο καθώς αυτή εκκρεμεί ήδη επί τέσσερα χρόνια.
Όσον αφορά στο διαδικαστικό κομμάτι, τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν την επιχειρηματολογία τους και προφορικά και γραπτά και πάντως, όσον αφορά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι δεδομένο ότι θα επέμβει και προφορικά, προκειμένου να ενισχύσει τις υπέρ της εκτροπής του άνω ρου του Αχελώου θέσεις της. Ενώ στόχος είναι, επίσης, τα συναρμόδια υπουργεία Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος τα οποία εμπλέκονται στο ζήτημα, να έχουν κοινή επί αυτού θέση.
Όπως ανέφερε στην «Ε ο επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας της Περιφέρειας δικηγόρος κ. Απ. Βλιτσάκης, είναι ενθαρρυντικό και όχι εντυπωσιακό, ότι η ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας συνέρχεται σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα-σε σχέση με τη συνήθη διαδικασία που ακολουθεί- και εκτίμησε ότι και η έκδοση της απόφασης εν συνεχεία δεν θα καθυστερήσει περισσότερο από ένα δίμηνο. Και, όπως σχολίασε, είναι πλέον θέμα δικαστικής βούλησης να ανοίξει ο δρόμος για την επανέναρξη του έργου. Εξέφρασε δε την αισιοδοξία του, βάσει και των αποφάσεων που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη θετική κατάληξη της υπόθεσης σε σχέση με τις επιδιώξεις της θεσσαλικής πλευράς.
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ .
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα κυριότερα σημεία της απόφασης που είχε εκδώσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η ύδρευση και άρδευση συνιστούν λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος οι οποίοι μπορούν καταρχήν να δικαιολογήσουν την εκτροπή του ρου του Αχελώου.
Συγκεκριμένα, εκρίθη ότι η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα και η οδηγία για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημόσιων έργων στο περιβάλλον δεν αποκλείει το επίμαχο σχέδιο της μεταφοράς νερού από τον άνωρου του Αχελώου.
Ενώ, το Δικαστήριο, επιβεβαιώνει ότι η οδηγία για τους οικοτόπους, ερμηνευόμενη υπό το πρίσμα της αρχής της αειφόρου αναπτύξεως, επιτρέπει, εντός του δικτύου Natura 2000, τη μετατροπή φυσικού ποτάμιου οικοσυστήματος σε ανθρωπογενές ποτάμιο και λιμναίο οικοσύστημα υπό τον όρο, ότι το κράτος μέλος λαμβάνει κάθε αναγκαίο αντισταθμιστικό μέτρο ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία της συνολικής συνοχής του Natura 2000.
Εφ. Ελευθερία (Μαρίνα Αποστολοπούλου) .
ThessaliaNews .

Δεν υπάρχουν σχόλια: