Σάββατο, 26 Απριλίου 2014

73 θέσεις εποχικών στο νομό Τρικάλων . Οι προσλήψεις από τον καινούργιο χρόνο . . . . . .

 
Με τρεις συνολικά υπουργικές αποφάσεις εγκρίθηκαν 6.462 προσλήψεις εποχικών στους δήμους της χώρας . Οι προσλήψεις είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα και έχουν διάρκεια από 8 έως και 11 μήνες .
Οι προσλήψεις αφορούν προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα γίνουν σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει το ΑΣΕΠ (η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα είναι 10ήμερη) .
Αναλυτικά οι τρεις αυτές αποφάσεις των υπουργών Εσωτερικών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης εγκρίνουν 6.462 προσλήψεις με σύναψη συμβάσεων ΙΔΟΧ για τη στελέχωση των ΟΤΑ Α' βαθμού και ΝΠΔΔ αυτών της χώρας που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) ή έως έντεκα (11) μήνες .
Οι τρεις αποφάσεις επιμερίζονται ως εξής : Η πρώτη αφορά τετρακόσιες 451 προσλήψεις διάρκειας από 8 έως 11 μήνες ενώ η δεύτερη αφορά 123) συμβάσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α' βαθμού , για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες Επίσης η τρίτη απόφαση εγκρίνει τη σύναψη τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα επτά (4777) συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α' βαθμού, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες .
Ανάμεσα στις ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι οδηγοί , εργάτες , χειριστές μηχανημάτων , καθαριστές , γυμναστές , τεχνίτες , οικοδόμοι , οδηγοί λεωφορείων , καθηγητές χορού κ.α
Οι προσλήψεις αφορούν και το νομό Τρικάλων και ειδικότερα τους τρεις από τους τέσσερις δήμους , όπου ανοίγουν συνολικά 73 θέσεις . Ειδικότερα στο δήμο Τρικκαίων άναψε «πράσινο» για 38 προσλήψεις , στο δήμο Καλαμπάκας για 20 θέσεις και στο δήμο Πύλης για 15 θέσεις.
Oι νέες προσλήψεις αναμένεται να γίνουν το φθινόπωρο μετά την ανάληψη των καθηκόντων των νέων αιρετών οργάνων, λόγω αναστολής των προσλήψεων σε δήμους .
Thessalianews .

Δεν υπάρχουν σχόλια: