Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

Σύλλογος Αετού : Νέο Δ.Σ.

SYLLOGOS_logo
Κατά την τακτική συνάντηση των μελών του , συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου μας . 
Εκλέχθηκε ο νέος πρόεδρος και οι αρμοδιότητες των υπολοίπων μελών όπως ορίζει το καταστατικό του Συλλόγου .

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. είναι:

1. Τσάκαλος Ηλίας του Νικολάου           -            Πρόεδρος
2. Γλαβάς Βασίλειος του Αθανασίου       -           Αντιπρόεδρος
3. Κουτσογιάννης Ηλίας του Ανέστη       -          Γραμματέας
4. Μπανταβάνης Νεκτάριος του Γρηγορίου  -  Ταμίας
5.  Τσάκαλος Παντελής του Γεωργίου       -         Τακτικό μέλος
6. Γούλας Δημοσθένης του Νικολάου       -         Τακτικό μέλος
7. Τσάκαλος Παρασκευάς του Νικολάου    -     Τακτικό μέλος
Το έβδομο μέλος(Τσάκαλος Παρασκευάς) ήταν αναπληρωματικό κατά την τελική κατάταξη των αρχαιρεσιών της 11ης Αυγούστου, αλλά μετά την επιθυμία του τακτικού μέλους Χρήστου Λεων. Καρανάσιου να τεθεί αναπληρωματικό μέλος κλήθηκε να τον αντικαταστήσει, όπως κι έγινε.
Ο απερχόμενος πρόεδρος του Συλλόγου Τσάκαλος Παντελής αναλαμβάνει ομόφωνα τις δημόσιες σχέσεις και τον συντονισμό των εργασιών του νέου Δ.Σ.
Στο επόμενο συμβούλιο θα συζητηθούν εκτενέστερα όλα τα θέματα και οι αρμοδιότητες των νέων μελών, με σκοπό την καλύτερη δυνατή εικόνα του Συλλόγου από το καθ' ολοκληρία νέο και νεανικό Δ.Σ.
Το Δ.Σ.

www.aetosaspropotamou.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: