Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2014

Έργα 6,1 εκατ. ευρώ για τη Θεσσαλία .

alt

Εγκρίσεις μελετών , τευχών δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού 6.105.816,54ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας .

Αναλυτικά :
- Έγκριση αποτελέσματος του διαγωνισμού «Προμήθεια αλατιού για αποχιονισμούς στην Π.Ε Καρδίτσας» Προϋπολογισμού : 67.800,00 € (με ΦΠΑ) .
- Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του Έργου: «Aντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας Π.Ε. Λάρισας» Προϋπολογισμού : 200.000,00€. ((με ΦΠΑ) .
-Έγκριση διαγωνισμού Έργου : «Υποστηρικτικές εργασίες για δημιουργία μητρώου φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών της Π.Ε. Λάρισας» Προϋπολογισμού : 24.600,00 €. (με ΦΠΑ ) .
-Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του Έργου : «Καθαρισμός – κοπή χόρτων στα πρανή εκατέρων τoυ Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Λάρισας» Προϋπολογισμού : 24.600,00€. (με ΦΠΑ).
- Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του Έργου : «Συντηρήσεις ασφαλτικών οδοστρωμάτων Π.Ε. Λάρισας» Προϋπολογισμού : 1.500.000,00€. (με ΦΠΑ) .
- Έγκριση διαγωνισμού για την προμήθεια : «Βελτίωση και στέγαση του παλαιού γηπέδου μπάσκετ στο χώρο του Δημοτικού Σταδίου Σκιάθου» Προϋπολογισμός : "459.915,64 €". (με ΦΠΑ).
- Έγκριση δαπάνης μετατόπισης δικτύου της ΔΕΗ στα πλαίσια του έργου «Επείγοντα αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρου Ξηριά (τμήμα από Χ.Θ. 0+350 έως ΧΘ 2+200)».
-Έγκριση δημοπράτησης του έργου : «Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών Ν. Μαγνησίας (έτους 2015)» και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού . Προϋπολογισμός : "129.000,00 €" (με ΦΠΑ).
- Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Καθαρισμός ερεισμάτων – πρανών στο Οδικό Δίκτυο Πηλίου» και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού . Προϋπολογισμός : "73.308,00 €". (με ΦΠΑ).
-Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Προσθήκη αιθουσών στο δημοτικό σχολείο Αλοννήσου» . Προϋπολογισμός : 1.526.000,00 € (με ΦΠΑ) .
-Έγκριση μελέτης : «Μελέτη οδικού τμήματος παράκαμψης Ζαγοράς Β΄ Φάση του Ε. Οδικού Κυκλώματος Πηλίου» . (με ΦΠΑ) .
-Έγκριση δημοπράτησης του έργου : «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων πλατειάς και παιδικής χαράς Αγίας Τριάδας Δήμου Σκιάθου» , Προϋπολογισμός έργου: 302.708,54 € (με ΦΠΑ) .
-Έγκριση δημοπράτησης του έργου : «Ανάπλαση & Ηλεκτροφωτισμός Πεζοδρομίων Τ.Κ. Ν. Κλήματος» , Προϋπολογισμός έργου : 500.00,00 € (με ΦΠΑ).
-Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου : «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός συλλογικών αρδευτικών δικτύων υπό πίεση στα αγροκτήματα Κάτω Ελάτης - Γοργογυρίου - Ελευθεροχωρίου Π.Ε Τρικάλων» , προϋπολογισμού εργασιών : προϋπολογισμού: 1.486.000,00 € (με ΦΠΑ) .
-Έγκριση μελέτης : «Μελέτη παράκαμψης Στουρναρεϊκων (προμελέτη συγκοινωνιακών έργων- τοπογραφικές εργασίες) .
-Έγκριση διαγωνισμού για το έργο : « Συντήρηση - λειτουργία σηράγγων Οδικού Δικτυού Ν. Τρικάλων - έτους 2014-2015 » προϋπολογισμού 73.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) .
-Έγκριση δαπάνης ύψους 24.600,00 € , (με Φ.Π.Α.) , για το έργο : " Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας και εποπτείας στα κέντρα ελέγχου σηράγγων του Νομού Τρικάλων" .
-Έγκριση δαπάνης ύψους 24.600,00 € , (με Φ.Π.Α.), για το έργο : " Επείγουσες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σε σημεία του οδικού δικτυού και λοιπές θέσεις αρμοδιότητας Π.Ε.. Τρικάλων  " .
- Έγκριση της προκηρύξεως και των λοιπών συμβατικών τευχών για τη μελέτη : « Μελέτες γεφυρών σε δυσχερείς θέσεις του Εθνικού Οδικού Δικτύου Ν. Τρικάλων » .
- Έγκριση δημοπράτησης του έργου : «Διαμόρφωση πολιτιστικού κέντρου Καλαμπάκας για εγκατάσταση ψηφιακής προβολής της ιστορίας και του πολιτισμού των Μετεώρων» , προϋπολογισμού 150.000,00 €. (με ΦΠΑ) .
 Thessalianews .

Δεν υπάρχουν σχόλια: