Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014

Ο Ηλίας μας ενημερώνει γιά το Κτηματολόγιο . . . . .

Για περισσότερες πληροφορίες και διεκπεραίωση δήλωσης κτηματολογίου για τα χωριά μας , απευθυνθείτε στον Ηλία .
Η καταλυτική ημερομηνία είναι η  :
 " 2 Μαρτίου 2015 " .

Δεν υπάρχουν σχόλια: