Ο δήμος Πύλης νομού Τρικάλων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών σε θέματα πολιτικής προστασίας .
Συνολικά θα προσληφθούν 12 άτομα με τις ανάλογες ειδικότητες και με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα :

  • 1 ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος
  • 10 Εργάτης γενικών καθηκόντων  (ΥΕ)
  • 1 Οδηγός Αυτοκινήτου (ΔΕ)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Πύλης  ( Δ/νση: Ηρώων 1940-1 , )  και ειδικότερα στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέσα σε προθεσμία πέντε ( 5 ) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου .
e-enimerosi .