Στην πρόσφατη συνεδρίαση του το δημοτικό συμβούλιο Πύλης ενέκρινε την πρόσληψη 10 ατόμων, με σύμβαση δίμηνης χρονικής διάρκειας, για το τρέχον έτος , προκειμένου να καλύψουν επείγουσες εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες σε θέματα πολιτικής προστασίας .
Η κατανομή τους έχει ως εξής :
- έξι (6) θέσεις εργατών γενικών καθηκόντων ΥΕ .
- δύο (2) θέσεις οδηγών αυτοκινήτων ΔΕ .
- δύο (2) θέσεις χειριστών μηχανημάτων έργου ΔΕ .
Η κάλυψη δαπάνης αμοιβής του προσωπικού είναι εξασφαλισμένη και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου , όπου έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση 96.500 ευρώ .
e-enimerosi .