Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2012

Τι ζητάει η Θεσσαλία για τα νερά . 
Η δημιουργία ενός ενιαίου αυτόνομου κρατικού φορέα διαχείρισης νερών στο υδατικό διαμέρισμα της θεσσαλικής λεκάνης, η ύπαρξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής πρότασης για τη γεωργία στη Θεσσαλία αλλά και ενός «Εθνικού Σχεδίου Επενδύσεων Ανασυγκρότησης της Ελληνικής Γεωργίας», αποτελεί τη βάση για τον τρόπο διαχείρισης των υδατικών πόρων της και την αντιμετώπιση του ελλείμματος του υδατικού ισοζυγίου στη Θεσσαλία στα επόμενα χρόνια, με κεντρικό αίτημα πάντοτε την εκτροπή του άνω ρου του Αχελώου και την απεμπλοκή και ολοκλήρωση προς τούτο των υδροηλεκτρικών έργων.
Τα παραπάνω αποτελούν συνοπτικά και το «ζητούμενο» για τη Θεσσαλία -υπάρχει ένας κατάλογος αιτημάτων 7 σημείων- όπως σταχυολογήθηκαν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας μετά το πέρας της διαβούλευσης για τα Σχέδια Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων με τη συμμετοχή όλων των ενεχόμενων θεσσαλικών φορέων.
Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι πέραν της διατύπωσης των αιτημάτων στο προσχέδιο υπάρχει και μία «προειδοποίηση» προς πάντα ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με την οποία καθίσταται σαφές ότι: «δεν θα αποδεχθούμε να προωθηθούν, συστήματα και αντιλήψεις που θα αλλοιώνουν τον (αυτονόητα) Δημόσιο Χαρακτήρα του τόσο ευαίσθητου αγαθού όπως το νερό και γενικά του τομέα και των συναφών έργων και δραστηριοτήτων».
ΣΥΣΚΕΨΗ .
Καθώς, οι προτάσεις που διαμορφώθηκαν από τη Θεσσαλία επί των αρχικών εισηγήσεων που παρουσίασε το υπουργείο Περιβάλλοντος θα πρέπει να κατατεθούν και να εγκριθούν μέχρι τέλος του έτους- χαράσσοντας έτσι τη στρατηγική της Θεσσαλίας για τους υδατικούς πόρους τα επόμενα χρόνια- η Περιφέρεια έχει ήδη αποστείλει προς όλους τους φορείς, τα συμπεράσματα και τις προτάσεις που σταχυολόγησε ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης προκειμένου να κάνουν τις παρατηρήσεις τους. Ενώ αύριο Δευτέρα, για το θέμα αυτό ο περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός συγκαλεί ευρεία σύσκεψη φορέων, στις 10.30 το πρωί προκειμένου να διαμορφωθεί και η τελική πρόταση. Στη σύσκεψη έχουν κληθεί οι βουλευτές και οι δήμαρχοι της Θεσσαλίας, το ΤΕΕ, το ΓΕΩΤΕΕ, οι ΤΟΕΒ, και οι αρμόδιοι φορείς.
Όπως προκύπτει πάντως από το προσχέδιο που απέστειλε η Περιφέρεια προς τους φορείς 7 είναι τα βασικά αιτήματα-προτάσεις της Θεσσαλίας, σχετικά με τη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθηθεί τα επόμενα χρόνια στο ζήτημα της διαχείρισης των υδατικών πόρων, προκειμένου η Θεσσαλία και ως κατ' εξοχήν αγροτική περιοχή να μπορέσει να επιβιώσει και να αποφύγει τις δυσοίωνες περί ερημοποίησης προβλέψεις.
ΟΙ 7 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ .
Συγκεκριμένα τα αιτήματα που τίθενται προς ικανοποίηση στο πλαίσιο του προσχεδίου που κατάρτισε η Περιφέρεια είναι τα ακόλουθα και ξεκινούν όλα με τη λέξη «ζητάμε»:
* Να υπάρξει επιτέλους ολοκληρωμένη στρατηγική πρόταση για τη Γεωργία στη Θεσσαλία, η οποία να τεθεί υπόψη των παραγωγών, των οργανώσεών τους αλλά και των φορέων της Θεσσαλίας. Ειδικότερα να γίνει πράξη η εξαγγελία για πρωτοβουλία ώστε «με ευρεία πολιτική συναίνεση και συμμετοχή των Κοινωνικών Εταίρων, να προσδιοριστεί η Στρατηγική για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας με ορίζοντα την επόμενη εικοσαετία». Ζητούμε και η κυβέρνηση οφείλει να αποδείξει στην πράξη ότι εννοεί όσα διακηρύχθηκαν στις προγραμματικές της δηλώσεις, αλλά και στη συνέχεια, για τη σημασία του αγροτοδιατροφικού τομέα ειδικότερα στις συνθήκες της κρίσης. Να προβεί τελικά η κυβέρνηση στην εκπόνηση ενός «Εθνικού Σχεδίου Επενδύσεων Ανασυγκρότησης της Ελληνικής Γεωργίας», το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από τη Βουλή των Ελλήνων.
Η κυβέρνηση οφείλει επίσης να εργαστεί στην κατεύθυνση της μετατροπής του αρνητικού ισοζυγίου εισαγωγών-εξαγωγών στον αγροτικό τομέα σε θετικό εγκαταλείποντας τις πολιτικές των τελευταίων δεκαετιών που οδήγησαν μία χώρα πλεονασματική στο Γεωργικό Τομέα να εισάγει αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα για τη διατροφή του ελληνικού λαού και των εκατομμυρίων τουριστών-επισκεπτών στη χώρα μας.
Τέλος το κράτος πρέπει να παίξει τον επιτελικό του ρόλο στα θέματα έρευνας, εφαρμογής σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών, χρήσης νέων τεχνολογιών, πιστοποίησης προϊόντων, εκπαίδευσης, Διοίκησης, Συνεταιρισμών, μελέτης των απαιτήσεων των αγορών τροφίμων κ.ο.κ.
* Το σενάριο που προβλέπει τη μεταφορά νερών από τον Αχελώο και το αντίστοιχο ισοζύγιο των Σ.Δ. να αποτελέσει την (μόνη ορθολογική και μόνη εφαρμόσιμη άλλωστε) τελική επιλογή των υπό έγκριση Σ.Δ.
* Την απεμπλοκή, άμεση ολοκλήρωση και λειτουργία των υδροηλεκτρικών έργων, του ΥΗΕ Μεσοχώρας, το οποίο ουδεμία σχέση έχει με την εκτροπή υδάτων, αλλά και του ΥΗΕ Συκιάς το οποίο θα μπορούσε να παράγει έως 480 Gwh ετησίως κατά μήκος της ροής του Αχελώου και να ενταχθεί στο συνολικό έργο της εκτροπής, όποτε αυτό απαιτηθεί. Τα έργα που συνδέονται με την ταμίευση και μεταφορά νερού από τον Αχελώο, θα πρέπει να παραμείνουν στον τρέχοντα σχεδιασμό και να ολοκληρωθούν (έως το 2015). Όπως επισημάνθηκε κατά τη διαβούλευση, θεωρούμε ότι το καλύτερο σχέδιο στην περιοχή της Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση της ξηρασίας, είναι η ολοκλήρωση της σήραγγας σε συνδυασμό με την λειτουργία ΥΗΕ στο Πευκόφυτο, το οποίο θα μπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια με το σχήμα άντληση-ταμίευση(pump- storage) .
Παράλληλα ζητούμε ως απολύτως αναγκαίο, την ίδια χρονική περίοδο, να ολοκληρωθούν οι προμελέτες και γενικά ο σχεδιασμός των έργων κατάντη του Πευκοφύτου με τα έργα μεταφοράς και διανομής νερού, ώστε σε επόμενη φάση αναθεώρησης των Σ.Δ, να εντάσσονται και να υλοποιούνται σταδιακά τα βασικά και τα δευτερεύοντα αρδευτικά δίκτυα.
Τέλος επισημαίνεται ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι, με πρωτοβουλία της Πολιτείας, οφείλουν να εργαστούν για την αλλαγή των συνηθειών και νοοτροπιών των περασμένων δεκαετιών, με έμφαση στην εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, αλλά και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Αυτονόητο είναι ότι όλα τα παραπάνω πρέπει να «τρέχουν» ταυτόχρονα.
* Να εξεταστεί άμεσα η υλοποίηση όλων των οικονομικά αποδοτικών περιφερειακών έργων Θεσσαλίας, ανεξάρτητα από την εκτρεπόμενη ποσότητα από τον Αχελώο και να δοθεί προτεραιότητα στα οικονομικότερα έργα στις προβληματικές περιοχές. Έτσι, επιτυγχάνεται χωροταξική βελτιστοποίηση της χρήσης, αντιπλημμυρική προστασία, με σημαντικό οικονομικό όφελος όσων έργων είναι πιο κοντά στις κρίσιμες περιοχές, που θα υποκατασταθούν σταδιακά τα υπόγεια νερά με επιφανειακά, ώστε να σταματήσει η ληστρική εκμετάλλευσή τους από τις χιλιάδες γεωτρήσεις.
* Την άμεση προγραμματισμένη αντιμετώπιση του οξυμένου προβλήματος των υπογείων υδάτων, που λόγω της υπερεκμετάλλευσης οδηγούν συγκεκριμένες περιοχές σε έντονη περιβαλλοντική υποβάθμιση με πολλές άλλες παρενέργειες (Ρηγματώσεις, καθιζήσεις, μεγάλη κατανάλωση ενέργειας, κ.λπ.).
* Την ολοκλήρωση του ταμιευτήρα Κάρλας και του φράγματος Γυρτώνης.
* Τη δημιουργία ενός ενιαίου αυτόνομου κρατικού φορέα διαχείρισης νερών στο υδατικό διαμέρισμα της Θεσσαλικής Λεκάνης. Η πρόταση αυτή συμβαδίζει απόλυτα με όσα διακηρύσσονται για νέα μεταρρυθμιστική αντίληψη στη Δημόσια Διοίκηση, για αποκέντρωση αρμοδιοτήτων του κράτους κ.α. Η τυχόν υλοποίησή της θα πιστοποιήσει την πολιτική βούληση και την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης για πραγματικές αλλαγές στους τομείς της Διοίκησης, της Γεωργίας, του Περιβάλλοντος και της Διαχείρισης Υδατικών Πόρων.
Εφ. Ελευθερία ( Μαρίνα Αποστολοπούλου ) .
Thessalianews .

Δεν υπάρχουν σχόλια: