Αναλυτικά :
-Έγκριση μελέτης : « Συμπληρώσεις μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «Λιμνοδεξαμενές Π.Ε. Τρικάλων  - φράγμα Ληθαίου » , προϋπολογισμού 35.888,28 ευρώ .
-Έγκριση δαπάνης ύψους 5.289 ευρώ , για το έργο  : " Κατασκευή  δικτύου  αποχέτευσης  όμβριων  υδάτων  σήραγγας  Μεσοχώρας " .
-Έγκριση διαγωνισμού  του έργου : « Συντήρηση - λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Π.Ε. Τρικάλων – έτους 2015  » , προϋπολογισμού  73.800 ευρώ .
-Έγκριση διαγωνισμού  του έργου : « Συντήρηση - λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Π.Ε. Τρικάλων – ετών 2015 - 2016 » , προϋπολογισμού  243.540 ευρώ. .
-Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Ολοκλήρωση έργου φράγμα Ληθαίου Π.Ε Τρικάλων -αποπεράτωση» προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ .
-Έγκριση διαγωνισμού για το έργο: "Προμήθεια Ηλεκτρολογικού για συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών και ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου ΠΕ  Ν. Τρικάλων"  προϋπολογισμού    24.000 ευρώ .
-Έγκριση τευχών δημοπράτησης και επιτροπής δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή και εγκατάσταση εξοπλισμού για την διαμόρφωση του μουσείου γεωλογικών σχηματισμών των Μετεώρων» προϋπολογισμού 107.000 ευρώ .
-Έγκριση της προκηρύξεως και των λοιπών  συμβατικών τευχών για την για τη μελέτη: «Μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού Σαρακίνας του Δήμου Καλαμπάκας» προϋπολογισμού 3.500 ευρώ .
-Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση, αποκατάσταση, βελτίωση, ηλεκτροφωτισμός και προμήθεια για τη σήμανση, στηθαία ασφαλείας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου και αποπληρωμή – ολοκλήρωση έργων περιφερειακής ενότητας Τρικάλων, υποέργο: «συντήρηση ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου περιοχής Πύλης - Φαρκαδόνας» προϋπολογισμού 400.000 ευρώ .
e-enimerosi .