Σάββατο, 4 Αυγούστου 2012

Μόνο οι προσλήψεις προσωπικού κατά πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο Πύλης Τρικάλων .

δημαρχειο πυλης
Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, παραβρέθηκαν 25 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
Παρόντα του Δημάρχου συζητήθηκαν συνολικά 19 θέματα εκ των οποίων το 1 εκτός ημερήσιας διάταξης και τα 18 θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Οι αποφάσεις που πάρθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν οι εξής
• Ομόφωνα ο καθορισμός χώρων ετήσιας εμποροπανήγυρης στην Τ.Κ. Πύλης
• Ομόφωνα η παραχώρηση χώρου για τη στέγαση του μη αυτοτελούς γραφείου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πύλης – Τρικάλων
• Ομόφωνα η έγκριση της μελέτης, της διενέργειας της μεταφοράς και της ανάθεσης μεταφοράς μαθητών σε τρίτους με ανοιχτό διαγωνισμό.
• Ομόφωνα ο ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Αξιοποίηση Δημοτικής ακίνητης περιουσίας– Μονομετοχική Δημοτική Α.Ε. Δήμου» .
• Ομόφωνα ο ορισμός Εκπροσώπων Φορέων ως μελών και Προέδρου του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου .
• Ομόφωνα η έκδοση απαγορευτικής διάταξης βοσκής στο δημοτικό δάσος Καλογήρων .
• Ομόφωνα η αποδοχή της αίτησης του Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλης για παραχώρηση έκτασης στην Τ.Κ. Λυγαριάς .
• Ομόφωνα η μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Πύλης (αίτηση της «Δημόκριτος – Γ. και Η. Γεωργομάνος Α.Ξ.Ε.Τ.Τ.Β.Ε.)
• Ομόφωνα η διαγραφή οφειλής δικαιώματος βοσκής οφειλέτη του Δήμου .
• Ομόφωνα η αποδοχή της απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης και τον καθορισμό του τρόπου δημοπράτησης της πράξης με τίτλο «Δασοτεχνική διευθέτηση τμήματος συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση «Κρυόβρυση» του Δ.Δ. Βαθυρέματος» .
• Ομόφωνα η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης για την εκτέλεση της πράξης «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».
• Ομόφωνα η υποβολή αίτησης ένταξης και χρηματοδότησης της πράξης «Διευθέτηση χειμαρρώδους ρεύματος (κλάδου) Καλογήρων» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος».
• Ομόφωνα η έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Τ.Δ. Πιαλείας» .
• Ομόφωνα η έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ και ηλεκτροφωτισμός στο Τ.Δ. Πηγής» .
• Ομόφωνα η έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση παλαιού πέτρινου δημοτικού σχολείου Δ.Δ. Αγίου Βησσαρίωνα» .
• Ομόφωνα η έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχων, στην Αθήνα .
• Ομόφωνα η απόρριψη της αίτησης του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Φήκης για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης .
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έτους 2012 και τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, έτους 2012 .
Trikalanews .

Δεν υπάρχουν σχόλια: