Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Οι νέοι αντιδήμαρχοι Δήμου Πύλης .

Ο Πέτρος Τεντολούρης αντιδήμαρχος στη Δημοτική Ενότητα Νεράιδας .Με απόφαση του Δημάρχου Κ. Κουφογάζου και σύμφωνα με τα άρθρα 59 (αντιδήμαρχοι) και 282, παρ. 16 (διετής θητεία) του ν. 3852/10, ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Πύλης.
Οι καθ' ύλη και κατά τόπον αρμοδιότητες του καθενός έχουν ως εξής :
  • ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ: Αντιδημαρχία Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών -Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αντιδήμαρχος στη Δημοτική Ενότητα ΝΕΡΑΙΔΑΣ .
  • ΠΛΕΞΙΔΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ: Αντιδημαρχία Αγροτικής & Τουριστικής Ανάπτυξης και Αντιδήμαρχος στη Δ.Ε. ΑΙΘΗΚΩΝ .
  • ΔΟΥΛΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής(Καθαριότητα-Ανακύκλωση, Εποπτεία Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού-Κοινοχρήστων Χώρων-Πρασίνου) και Αντιδήμαρχος στη Δ.Ε. ΠΥΛΗΣ .
  • ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων & Υπηρεσιών, Πολεοδομικών Θεμάτων, Εργων Υποδομών και Συντήρησης Η/Μ έργων Υποδομών και Συγκοινωνιών και Αντιδήμαρχος στη Δ.Ε. ΠΙΑΛΕΙΩΝ .
  • ΛΕΦΑΣ ΠΑΑΓΙΩΤΗΣ: Αντιδημαρχία Εποπτείας θεμάτων Κοινωνικής Προστασίας - Πρόνοιας και Αλληλεγγύης και Αντιδήμαρχος στη Δ.Ε. ΠΙΝΔΕΩΝ.
  • ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Αντιδημαρχία Πολιτισμού -Αθλητισμού-Παιδείας-Υγείας και Αντιδήμαρχος ΓΟΜΦΩΝ .
Να σημειωθεί ότι ο Αντιδήμαρχος ΠΛΕΞΙΔΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ορίστηκε να ασκεί χρέη Δημάρχου, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του τελευταίου .
www.e-neraida.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: