Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2013

Νερό . . . . νερό . . . . νερό . . . . . .


                           Σταθερά . . . πρώτοι .
 


Sample Image


Σύνταξη άρθρου: Θεόδωρος Κυρίτσης .

Πέμπτη, 28 Φεβρουάριος 2013 23:32 .
Ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος ήταν δύο μήνες με εντυπωσιακά ύψη
βροχής σε αρκετές περιοχές της χώρας, ειδικά όμως στην Ήπειρο .
Σύμφωνα με το Πίνακα Σταθμών παρατηρούμε ότι τα μεγαλύτερα ύψη υετού
στην Ελλάδα μέχρι 28/02/2013, έχουν καταγραφεί στις εξής περιοχές :
Θεοδώριανα – Άρτας 1.197.2 mm
Δασικό χωριό – Άρτας 910.0 mm
Ελευθεροχώρι – Θεσπρωτίας 891.8 mm
Δερβίζιανα – Ιωαννίνων 888.4 mm
Βουργαρέλι – Άρτας 849.2 mm
Τσαμαντάς – Θεσπρωτίας 785.2 mm
Για να καταλάβουμε το ύψος βροχής π.χ. στα Θεοδώριανα αρκεί να
πούμε ότι τα 1.197,2mm αντιστοιχούν σε 1.197,2 τόνους νερού ανά
στρέμμα ή 1.197,2 λίτρα νερό ανά τετραγωνικό μέτρο .
Πηγή: www.metar.gr
www.theodoriana.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: