Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013

Ενημερωτική εκδήλωση του ΚΕΝΑΚΑΠ στο ΚΕΠ Λαφίνας .

Ιδιωτικές επενδύσεις σε περιοχές ΟΠΑΑΧ .


                                                      
                                                   ( Φωτο : Βαγγέλης Χονδρός ) .

Σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων για την υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων σε περιοχές ΟΠΑΑΧ του νομού μας ξεκινά το ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.
Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός είναι 65 εκατ. ευρώ και για την περιφέρεια Θεσσαλία ανέρχεται σε 7,2 εκατ. ευρώ .
Στόχος των μέτρων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας. Το ποσοστό ενίσχυσης για την περιφέρεια Θεσσαλίας ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου εγκεκριμένου προϋπολογισμού του κάθε επενδυτικού σχεδίου.
Τα επενδυτικά σχέδια θα υλοποιηθούν στις περιοχές παρέμβασης του Άξονα 3 (ΟΠΑΑΧ) του ΠΑΑ. (Καλαμπάκα Δ.Κ. Καλαμπάκας, Μαλακασίου, Καστανιάς, Κλεινοβού, Χασίων, Τυμφαίνων, Πύλης Δ.Κ. Αιθήκων, Πύλης, Μυροφύλλου, Νεράιδας, Πινδέων, Φαρκαδόνας Δ.Κ. Φαρκαδόνας, Οιχαλίας, Τρικκαίων Δ.Κ. Παληοκάστρου, Παραληθαίων).
Ειδικότερα η 2η Προκήρυξη των ΟΠΑΑΧ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέτρα:
Μέτρο 311 : «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες».
Αφορά μόνο σε επαγγελματίες γεωργούς, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Νέους Γεωργούς (Ν.3874 ΦΕΚ 151/Α/6.9.2010), οι επενδυτικές δαπάνες ενδεικτικά αφορούν, στην ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς τουρισμού, βιοτεχνικών δραστηριοτήτων σε επιλεγμένους κλάδους, καθώς και στη βελτίωση της υποδομής των επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών τους.
Μέτρο 312: «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων».
Δικαιούχοι είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Ενδεικτικά ενισχύονται ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, και επιχειρήσεων ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση σε επιλεγμένους κλάδους και υποκλάδους όπως παρουσιάζονται στον σχετικό Πίνακα Καλυπτομένων Τομέων, βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης, και τέλος δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας.
Μέτρο 313: «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» .
Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Επενδυτικές δαπάνες για την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα της τουριστικής υποδομής (ξενοδοχειακά καταλύματα, ταβέρνες, εστιατόρια, καφενεία & καφε, ψησταριές, γραφεία τουρισμού, επιχειρήσεις εναλλακτικών μορφών τουρισμού, κλπ).
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τα επενδυτικά τους σχέδια ηλεκτρονικά μέχρι την 24/4/2013. Κατόπιν θα καταθέτουν τον φυσικό φάκελο (πρωτότυπο και αντίγραφο) στο ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: