Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012

Βρήκαν λεφτά ; ; ; ; ; ; ;

Τέλος του έτους οι αυτοκινητόδρομοι .

alt

Μέχρι το τέλος του χρόνου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η υποβολή στη Βουλή και η έγκριση όλων των νέων συμφωνιών με τους παραχωρησιούχους για την επανεκκίνηση των μεγάλων οδικών έργων, αναφέρει σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Κωστής Χατζηδάκης.
Επαναλαμβάνοντας ότι «η επανεκκίνηση των μεγάλων οδικών έργων και δη των αυτοκινητοδρόμων αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης, καθώς αποτελούν βασικά έργα υποδομής για την ανάπτυξη», ο υπουργός σημειώνει στο έγγραφό του ότι πρόσφατα «ο Πρωθυπουργός όρισε ως διαπραγματευτή εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, τον κ. Ευθύμιο Βιδάλη, ο οποίος εργάζεται αμισθί με αποκλειστικό σκοπό την υποβολή προς έγκριση στη Βουλή, μέχρι το τέλος του έτους, όλων των νέων συμφωνιών με τους παραχωρησιούχους».
Στόχος της διαπραγμάτευσης είναι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου να καταλήξει σε μια συμφωνία-πλαίσιο για τα έργα και μέχρι το τέλος του χρόνου με όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται, οι συμφωνίες για τα έργα να τεθούν υπό την έγκριση της Βουλής.
Τα έργα που υλοποιούνται με συμβάσεις παραχώρησης και είναι ενταγμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Προσπελασιμότητας είναι:
- Ιόνια Οδός (συμπεριλαμβάνονται και τμήματα ΠΑΘΕ) από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετήριος κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι - Χαλκίδα .
- Μαλιακός - Κλειδί. Ολοκλήρωση της σύμβασης παραχώρησης του έργου: Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία συντήρηση και εκμετάλλευση του έργου αυτοκινητόδρομος Μαλιακός - Κλειδί .
- Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας. Μελέτη κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητόδρομου κεντρικής Ελλάδας .
- Ελευσίνα, Κόρινθος, Πάτρα, Πύργος, Τσακώνα .
Σύμβαση παραχώρησης μελέτης κατασκευής χρηματοδότησης λειτουργίας συντήρησης και εκμετάλλευσης του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα .
- Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα (Οι εργασίες στον οδικό άξονα συνεχίζονται κανονικά). Σύμβαση παραχώρησης, μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη .
Πέρα όμως από τη συμφωνία-πλαίσιο με τους παραχωρησιούχους που θα επιδιώξει η κυβέρνηση, ο υπουργός αναφέρεται και στη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕΠ), τονίζοντας ότι «στόχος της κυβέρνησης είναι να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ η οποία στο πλαίσιο των συνεργειών που έχουν αποφασιστεί στο επίπεδο των Αρχηγών Κρατών Μελών μεταξύ των πόρων του Κοινοτικού Προϋπολογισμού με δάνεια και εγγυήσεις μπορεί να συμβάλει καταλυτικά στα αναπτυξιακά έργα της Χώρας». Στο ίδιο έγγραφο σημειώνεται επίσης, ότι η ΕΤΕπ συμμετέχει ήδη στη χρηματοδότηση των δύο Συμβάσεων Παραχώρησης της Ολυμπίας Οδού και του Μορέα .
Πηγή: ΑΜΠΕ .
Thessalianews .

Δεν υπάρχουν σχόλια: