Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο «Εκτροπή του Αχελώου μόνο με προστασία του Natura 2000» .

«Η ύδρευση και η άρδευση συνιστούν λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος, οι οποίοι μπορούν, καταρχήν, να δικαιολογήσουν σχέδιο εκτροπής ύδατος ελλείψει εναλλακτικών λύσεων», απεφάνθη το Δικαστήριο της Ε.Ε. αναφορικά με το ζήτημα της εκτροπής του Αχελώου.
Ταυτόχρονα, όμως, συμπληρώνει το Δικαστήριο, «το κράτος μέλος οφείλει να προσδιορίσει με ακρίβεια τις συνέπειες που θα έχει για τις περιοχές για τις οποίες πρόκειται η υλοποίηση του σχεδίου και να λάβει κάθε αναγκαίο αντισταθμιστικό μέτρο ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία της συνολικής συνοχής του Natura 2000» .


Συγκεκριμένα, το κράτος μέλος οφείλει να λάβει κάθε αναγκαίο αντισταθμιστικό μέτρο ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία της συνολικής συνοχής του Natura 2000. Το κράτος μέλος οφείλει να λάβει υπόψη το εύρος της εκτροπής ύδατος και το μέγεθος των έργων που αυτή συνεπάγεται και συνακόλουθα, να προσδιορίσει με ακρίβεια τις βλάβες που θα επέλθουν στον τόπο αυτόν από την υλοποίηση του σχεδίου .
Trikalanews .

Δεν υπάρχουν σχόλια: