Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

Πάμε πάλι απο την αρχή . . . .

Θετική για το έργο του Αχελώου η Γενική Εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου .


Κώστας Αγοραστός: «Το έργο του Αχελώου ωφελεί, δεν βλάπτει κανέναν» .
Αναπτύχθηκαν σήμερα στο Λουξεμβούργο σε δημόσια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, οι προτάσεις της Γενικής Εισαγγελέως σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση της μερικής μεταφοράς του άνω ρου του Αχελώου, η οποία έλαβε χώρα στο Λουξεμβούργο στη συνεδρίαση της 24ης Μαΐου 2011 και στην οποία η Περιφέρεια Θεσσαλίας εκπροσωπήθηκε από τους Νομικούς της Συμβούλους, είχε δε παραστεί και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας και πρόεδρος της ΠΑΣΕ κ. Κώστας Αγοραστός.
Θυμίζουμε ότι η υπόθεση είχε παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από την ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπʼ αριθμ. 3053/2009 απόφαση της. Ειδικότερα το Συμβούλιο της Επικρατείας στα 14 προδικαστικά ερωτήματα που είχε θέσει προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ζητούσε να ελεγχθεί η συμβατότητα του Ν. 3486/2006 με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
Κατά την πρώτη εκτίμηση και σε γενικές γραμμές - αφού οι προτάσεις αναπτύχθηκαν μόλις σήμερα το πρωί στο Λουξεμβούργο και είναι πολυσέλιδες - οι θέσεις της Γενικής Εισαγγελέως κρίνονται ενθαρρυντικές κατά το μεγαλύτερο μέρος για τις θεσσαλικές θέσεις, κάτι το οποίο δημιουργεί αισιοδοξία και για την τελική κρίση του Δικαστηρίου, η οποία αναμένεται περί τα τέλη του έτους.
Κάποια από τα σημαντικά στοιχεία των προτάσεων της Γενικής Εισαγγελέως που χρήζουν εν πρώτοις σχολιασμού είναι ότι η Γενική Εισαγγελέας αντίθετα με όσα ισχυρίστηκαν οι αντιτιθέμενοι της μερικής μεταφοράς του άνω ρου του Αχελώου δεν εξετάζει το έργο ως έργο το οποίο ξεκίνησε μετά την έκδοση του Ν. 3481/2006 αλλά αναγνωρίζει ότι η έγκριση του σχεδίου μερικής μεταφοράς του άνω ρου του Αχελώου ήταν αντικείμενο αδιαλείπτως διεξαγόμενης διαδικασίας εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας για 16 τουλάχιστον χρόνια (από το 1990) πριν την ψήφιση του ως άνω Νόμου και ότι συνεπώς πολλά ζητήματα συμβατότητος με το τρέχον Ευρωπαϊκό Δίκαιο πρέπει να εξεταστούν και υπό το πρίσμα αυτό.
Επί λέξει , μάλιστα , αναφέρει ότι η «Ο διαρκής χαρακτήρας του σχεδίου εκτροπής (μερικής μεταφοράς) είναι προφανής». Η θέση αυτή της Γενικής Εισαγγελέως - αν τελικώς υιοθετηθεί και από την τελική απόφαση του Δικαστηρίου - είναι ενθαρρυντική για το έργο αφού ουσιαστικά καλεί το Συμβούλιο της Επικρατείας να μην εφαρμόσει μεταγενέστερες διατάξεις του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού δικαίου για να μην επηρεαστούν ήδη δημιουργηθείσες καταστάσεις .
Επίσης, η Γενική Εισαγγελέας δεν θεωρεί το έργο της μερικής μεταφοράς του άνω ρου του Αχελώου - το οποίο μάλιστα χαρακτηρίζει «ενεργειακό» - αντίθετο στην Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Νομοθεσία, θεωρεί δε την άρδευση και την ύδρευση επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος που καθιστούν καταρχήν συμβατό το έργο με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Με τις προτάσεις της επίσης η Γενική Εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θεωρεί ότι δύναται να εγκριθεί σχέδιο μερικής μεταφοράς υδάτων εντός περιοχής Natura 2000 το οποίο μετατρέπει φυσικό ποτάμιο οικοσύστημα σε ανθρωπογενές ποτάμιο και λιμναίο οικοσύστημα, εφόσον συντρέχουν οι ως άνω επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος.
Τέλος η Γενική Εισαγγελέας με τις θέσεις που αναπτύσσει φαίνεται νʼ αναγνωρίζει στον εθνικό νομοθέτη σημαντικό περιθώριο στάθμισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την υλοποίηση ενός έργου με επίδραση στο περιβάλλον.
Στην τοποθέτησή του ο κ. Κ. Αγοραστός τόνισε μεταξύ άλλων: «Σταθμισμένη απόφαση η μερική μεταφορά του άνω ρου του Αχελώου με ισόρροπη εκμετάλλευση υδατικών πόρων που λαμβάνει υπόψη της και τις περιβαλλοντικές ευαισθησίες» ενώ παράλληλα ευχαρίστησε τους προέδρους και τα μέλη της ΠΑΣΕ για τη διαχρονική συμβολή τους.
Trikalanews .

1 σχόλιο:

Καλαντζής Θανάσης είπε...

Εξαρτάται ποιος δίνει την είδηση στα ΜΜΕ. Δείτε αυτό και για να καταλάβετε τι εννοώ: http://www.agrinionews.gr/?p=31341