Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2011

O Δήμος Πύλης Τρικάλων . . . . . από την Γκρόπα και κάτω .

O Δήμος Πύλης Τρικάλων στην Γενική Συνέλευση του Εθνικού δικτύου υγιών πόλεων.
Στην Αθήνα βρέθηκαν, ο Δήμαρχος Πύλης Κων/νος Κουφογάζος και ο Αντιδήμαρχος Υγείας Ιωάννης Κουτσονάσιος προκειμένου να συμμετάσχουν στην 1η Γενική Συνέλευση του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου υγιών πόλεων-προαγωγής υγείας και στην συνάντηση εργασίας στελεχών.
Το εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγιών πόλεων-προαγωγής υγείας προέκυψε μετά από την συνένωση του διαδημοτικού δικτύου υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης ΟΤΑ, του εθνικού δικτύου δήμων προαγωγής υγείας και του εθνικού δικτύου υγιών πόλεων.
Σκοπός του δικτύου είναι η κατανόηση του προγράμματος υγιείς πόλεις, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, της μεθοδολογίας παρέμβασης, καθορισμός του στρατηγικού σχεδιασμού και των δράσεων σε επίπεδο πόλης και σε επίπεδο δικτύου.
Στη συνάντηση εργασίας έγινε παρουσίαση των πολιτικών και του στρατηγικού σχεδιασμού βάσει του προγράμματος υγιείς πόλεις, η ανάλυση του προφίλ και του σχεδίου υγείας. Συζητήθηκε ο καθορισμός σχεδίου υλοποίησης για τις πόλεις και για το δίκτυο συνολικά, ο καθορισμός κοινών δράσεων και η δημιουργία υποομάδων εργασίας για τα επί μέρους θέματα (υγιής αστική ανάπτυξη, Τρίτη ηλικία κ.λ.π.)
Την δεύτερη μέρα της συνάντησης εγκρίθηκε το καταστατικό του νέου δικτύου και έγινε ψηφοφορία για την ανάδειξη του Δ.Σ. του εθνικού διαδημοτικού δικτύου υγιών πόλεων-προαγωγής υγείας .
Ο Δήμος Πύλης είναι μέλος του εθνικού διαδημοτικού δικτύου υγιών πόλεων-προαγωγής υγείας ,αφού πληροί τα κριτήρια διαπίστευσης, μαζί με άλλους 167 από τους 325 δήμους της χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: