Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

Σε διαβούλευση το υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας .

Στόχος η θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων . Ποια είναι η εικόνα σήμερα .
Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ ανακοίνωσε πρόσφατα την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης για την κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας.
Με την κατάρτιση αυτών των Σχεδίων Διαχείρισης η Ελλάδα ολοκληρώνει την εφαρμογή των απαιτήσεων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (Οδηγία-Πλαίσιο για τα Νερά) για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων.
Η διαδικασία διαβούλευσης αρχίζει με την κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.
Διαδικασία .

Η προαναφερθείσα διαδικασία ξεκίνησε με την προκήρυξη της μελέτης για την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, η οποία αφορά τη διαχείριση του συνόλου των υδατικών πόρων των νομών Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Άρτας, Πρέβεζας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Αιτωλοκαρνανίας, Ευρυτανίας και σημαντικού ή μικρότερου μέρους των υδατικών πόρων των νομών Φωκίδας, Γρεβενών, Φθιώτιδας, Καστοριάς και Πιερίας.
Τα σχέδια διαχείρισης αποτελούν μελέτες ζωτικής σημασίας για την ποιότητα και την ποσότητα των υδατικών πόρων στα Υδατικά Διαμερίσματα και συμβάλλουν στον προγραμματισμό των χρήσεων νερού και την αειφόρο ανάπτυξη των περιοχών αυτών.
Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης οι ενδιαφερόμενοι φορείς και οι ενεργοί πολίτες, με πολλαπλές δράσεις ενημέρωσης, τόσο κεντρικές όσο και αποκεντρωμένες, καθώς και με πλήρη διαύγεια στο διαδίκτυο θα κληθούν να συμμετέχουν στη συζήτηση με μια σειρά από θέματα όπως, έγινε γνωστό από τη Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Στοιχεία .

Σύμφωνα με στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας του ΥΠΕΚΑ, το Υδατικό Διαμέρισμα της Θεσσαλίας περιλαμβάνει τις Λεκάνες Απορροής Πηνειού (GR 16) και Αλμυρού-Πηλίου (GR 17), όπως προσδιορίσθηκαν κατά την εφαρμογή του Άρθρου 3 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Η συνολική επιφάνεια του είναι ίση με 13.136 km2 και συμπίπτει σχεδόν με το αντίστοιχο γεωγραφικό διαμέρισμα. Περιλαμβάνει το νομό Λάρισας σχεδόν στο σύνολό του, πολύ μεγάλο μέρος των νομών Μαγνησίας, Καρδίτσας και Τρικάλων και μικρά τμήματα των νομών Πιερίας, Γρεβενών (στα βόρεια) και Φθιώτιδας (στα νότια).
Η περιοχή παρουσιάζει απλή γεωμορφολογική εικόνα με τα ορεινά τμήματά του στις περιφερειακές περιοχές και τα πεδινά τμήματα στις κεντρικές. Το Θεσσαλικό πεδίο είναι ένα τεκτονικό βύθισμα που περιβάλλεται από τις οροσειρές Ολύμπου – Καμβουνίων στα βόρεια, Πίνδου στα δυτικά, Όθρυος στα νότια και Πηλίου – Όσσας στα ανατολικά. Χωρίζεται από τα μικρά Χαλκηδόνια όρη στις πεδινές εκτάσεις της Δυτικής και Ανατολικής Θεσσαλίας, οι οποίες θεωρούνται ανεξάρτητες από υδρογεωλογική άποψη.
Από υδρολογική άποψη η μέση ετήσια κατακρήμνιση στη Θεσσαλία υπολογίζεται ίση με 686.8 mm (για την περίοδο 1980-81 έως 2000-01), με μικρότερα κατακρημνίσματα να καταγράφονται στα κεντρικά πεδινά αυξανόμενα προς την ορεινή περιφέρεια, κυρίως όμως προς τα Δυτικά.
Πηνειός .Η κύρια υδρολογική λεκάνη του Υδατικού Διαμερίσματος είναι εκείνη του Πηνειού, με επιφάνεια στη θέση Πυργετός, κοντά στις εκβολές, ίση με περίπου 9.500 km2. Κυριότεροι παραπόταμοι του Πηνειού είναι προς τα νότια ο Ενιπέας, ο Φαρσαλιώτης, ο Σοφαδίτης (στον οποίο κατασκευάστηκε το φράγμα Σμοκόβου) και ο Καλέντζης (που δέχεται τα νερά από την εκτροπή του π. Ταυρωπού μέσω του ταμιευτήρα Πλαστήρα), προς τα δυτικά το ρ. Μαλακασιώτικο, ο Πορταϊκός και ο Πάμισος (Πλιούρης) και προς τα βόρεια ο Ληθαίος (που διασχίζει την πόλη των Τρικάλων), ο Νεοχωρίτης και ο Τιταρήσιος.
Στο Υδατικό Διαμέρισμα βρίσκεται ακόμα και η κλειστή λεκάνη της Λίμνης Κάρλας (ή Αλμυρού-Πηλίου), το σύστημα της οποίας βρίσκεται υπό διαμόρφωση, με ένα σύστημα τάφρων αμφίδρομης ροής προς και από τον Πηνειό για αντιπλημμυρική προστασία των πεδινών καλλιεργημένων εκτάσεων.
Στο Υδατικό Διαμέρισμα απαντώνται σημαντικοί προσχωματικοί υδροφορείς αλλά και μεγάλες καρστικές ενότητες. Σε ό,τι αφορά την πρώτη κατηγορία υδροφορέων, η πεδιάδα της Θεσσαλίας διαχωρίζεται σε δύο κύριες υδρογεωλογικές λεκάνες, της δυτικής και της ανατολικής Θεσσαλίας. Οι δύο λεκάνες διαχωρίζονται με μια λοφώδη περιοχή νεογενών αποθέσεων (Ταουσάνη) που θεωρείται ξεχωριστή υδρογεωλογική ενότητα. Στην περίμετρο των δύο προσχωματικών υδροφορέων, αναπτύσσονται καρστικές ενότητες με πολύ σημαντική υδροφορία.

Η ΕΡΕΥΝΑ .

Δεν υπάρχουν σχόλια: