Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

Όχι και με τη… βούλα στο αιολικό πάρκο .

Εστάλη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας η αρνητική γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Πύλης . 


Καθαρογράφτηκε και εστάλη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας η πρόσφατη αρνητική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Πύλης επί της γνωμοδότησης για το αιολικό πάρκο στον ορεινό όγκο.
Το συγκεκριμένο θέμα αποτέλεσε αντικείμενο διενέξεων μεταξύ δημοτικών συμβούλων και προέδρων τοπικών κοινοτήτων μιας και υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις επί του αιτήματος για την εγκατάσταση αιολικού πάρκου στην περιοχή μεταξύ πρώην δήμου Πινδέων και πρώην κοινότητας Νεράιδας.
Από τον δήμο Πύλης ζητήθηκε γνωμοδότηση σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αιολικού Σταθμού που προτείνεται να εγκατασταθεί στις θέσεις «Παλούκι»-«Αγκάθι»-«Σπιτάκι» πλησίον της Τ.Κ. Νεράιδας, στο Δήμο Πύλης, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων».
Στη σχετική απόφαση αφού αναφέρεται το διαδικαστικό, αλλά και οι τοποθετήσεις των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων, όπως και οι απόψεις – προτάσεις της εταιρείας που εκδήλωσε το σχετικό ενδιαφέρον, τονίζεται ρητά ότι το δημοτικό συμβούλιο Πύλης γνωμοδοτεί αρνητικά επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Αιολικός σταθμός ισχύος 24,65 MW, στις θέσεις «Παλούκι»-«Αγκάθι»-«Σπιτάκι» στα όρια του δήμου Πινδαίων και της κοινότητας Νεράϊδας, στο Νομό Τρικάλων.
Ως προς την απόφαση αυτή μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, κ.κ. Παναγιώτου Γεώργιος , Πλαβός Αθανάσιος , Μπουροκώστα – Βίτσα Βάια , Δούλαλας Κωνσταντίνος , Παντέρας Απόστολος , Κατσίβελος Βύρων , Αναγνώστου Βασίλειος , Κρούπης Κωνσταντίνος , Καλαμαράς Στέφανος , Ζιάκας Σταύρος , Μαράβας Κωνσταντίνος , Κοτρώνης Κωνσταντίνος και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Μοσχοφύτου , κ. Κούτσικος Στυλιανός.

Η συγκεκριμένη απόφαση η οποία απεστάλη και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας θέτει ένα τέλος και με τη… βούλα στην προοπτική να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο έργο στην περιοχή μιας και ο δήμος μπορεί να καλείται απλώς να γνωμοδοτήσει αλλά επί της ουσίας, είναι εξαιρετικά δύσκολο να εγκριθεί ένα έργο χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών όπως αυτές εκφράζονται από τα δημοκρατικά εκλεγμένα όργανα όπως είναι τα τοπικά συμβούλια και το δημοτικό συμβούλιο .

ΕΡΕΥΝΑ .

Δεν υπάρχουν σχόλια: