Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2010

Φορέας Τζουμέρκων .


ΦΟΡΕΑΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ: Κύριο μέλημα η προστασία της Φύσης
«Υπάρχουν και άλλοι τρόποι παραγωγής ενέργειας, εκτός από τα φράγματα», δήλωσε σε χθεσινή συνέντευξη τύπου ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Τζουμέρκων Χρήστος Χασάνης, χημικός μηχανικός.Ακόμη τόνισε ότι «σε μια εποχή κρίσης της βιοποικιλότητας, όπου οι ρυθμοί εξαφάνισης των ειδών είναι έως και 100 φορές μεγαλύτεροι από τους φυσιολογικούς ρυθμούς εξαφάνισης στην ιστορία του πλανήτη, οι δραστηριότητες των ανθρώπων στα βουνά των Τζουμέρκων και του Περιστερίου, καθώς επίσης και στην χαράδρα Αράχθου, δρουν αθροιστικά και δημιουργούν το πρόβλημα καταστροφής του περιβάλλοντος».Ως σκοπός του Φορέα Διαχείρισης, που όπως επισημάνθηκε, έχει έδρα τα Ιωάννινα, είναι «η προστασία, η διατήρηση και η διαχείριση της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου».Ειδικότερα επιδιώκεται η διατήρηση και ορθή διαχείριση των σπάνιων τοπίων, οικοτόπων και ειδών χλωρίδας, πανίδας και ιχθυοπανίδας, καθώς και η θεσμοθέτηση διαδικασιών και μέτρων για την εξασφάλιση της αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης.ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑΜεταξύ των δραστηριοτήτων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι εκπόνηση μελετών, η εκτέλεση έργων επισκευής, συντήρησης και σήμανσης πεζοπορικών διαδρομών-μονοπατιών, η εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης χαρακτηριστικών φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος κ.ά. Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Τζουμέρκων, εκπροσωπούνται και οι τρεις Νομοί, όπου εκτείνονται τα Τζουμέρκα, δηλαδή Ιωαννίνων, Άρτας και Τρικάλων.Συγκεκριμένα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από έξι αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και από τρεις μη αιρετούς:Χρήστος Χασάνης, Χημικός Μηχανικός ως Ειδικός Επιστήμονας.Λεοντάρης Γεώργιος, Δασολόγος, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου ΠΕΚΑ.Μπαζούκας Αθανάσιος, Δασοπόνος, ως εκπρόσωπος των μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων.Μαντζίλα – Μπούντζα Πανωραία, Αντινομάρχης Ιωαννίνων, ως εκπρόσωπος Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων.Τσιανάκας Γεώργιος, Νομαρχιακός Σύμβουλος, ως εκπρόσωπος Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας.Κορμέτζας Βασίλειος, ως εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων.Χασιάκος Χρήστος, Δήμαρχος Αγνάντων, ως εκπρόσωπος Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Άρτας.Μποβίλας Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος, ως εκπρόσωπος των Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Ιωαννίνων.Βουρλίτσης Δημήτριος, Πρόεδρος Κοινότητας Ασπροποτάμου, ως εκπρόσωπο των Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Τρικάλων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: