Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2010

Μυρόφυλλο και "Καλλικράτης" .

Το Κ.Σ. Μυροφύλλου για τον Καλλικράτη .
Στο Μυρόφυλλο και στο Κοινοτικό Κατάστημα στις 31/01/2010 συνεδρίασε το Κοινοτικό Συμβούλιο Μυροφύλλου σχετικά με το «Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όσον αφορά την Κοινότητα Μυροφύλλου, Έχοντας υπόψη τη γεωμορφολογική κατάσταση της Κοινότητας, την ιστορία, τον πολιτισμό και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, ήτοι; τρία (3) χωρία και πολλούς αραιοκατοικημένους οικισμούς, τη μεγάλη έκταση, τη μεγάλη απόσταση από την έδρα των κοντινών Δήμων, αλλά και την έδρα του Νομού και τη δυσκολία πρόσβασης σ’ αυτούς, κυρίως τους χειμερινούς μήνες, το ότι είναι η μοναδική Κοινότητα στην οποία διαμένουν κάτοικοι χειμώνα-καλοκαίρι, και η μόνη που διατηρεί τις υπηρεσίες της στην έδρα της- Λόγοι που ελήφθησαν σοβαρά και με τον ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Ι και παρέμεινε η μοναδική Κοινότητα στο Νομό Τρικάλων, Σύμφωνα με τα παραπάνω το Κοινοτικό Συμβούλιο ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ τα εξής:
Η Κοινότητα Μυροφύλλου πρέπει και με το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» να παραμείνει Κοινότητα δεδομένου ότι αποτιμώντας τα αποτελέσματα του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Ι σημείωσε τεράστια ανάπτυξη παρά τις ιδιαιτερότητές της. Το Κοινοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Κοινότητας κ. Γιώργη Ράπτη νια τις απαραίτητες ενέργειες και τη μεταβίβαση της απόφασης σε όλους τους αρμόδιους φορείς (ΤΕΔΚ, ΚΕΔΚΕ, ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κλπ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: