Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου 2010

Άρχισε το μάντρωμα . . . . . . .

Ένα Δημοτολόγιο για κάθε ΟΤΑ .
Μεταξύ των προτεραιοτήτων που πρέπει να τρέξουν άμεσα οι νέες δημοτικές αρχές, με την ανάληψη των ινίων των νέων Καλλικρατικών Δήμων, περιλαμβάνεται και η κατάρτιση νέου Δημοτολογίου καθώς επίσης και Μητρώου Αρρένων, βάσει των όσων επισημαίνονται σε σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών η οποία βρίσκεται και στα χέρια της απερχόμενης δημοτικής αρχής του Δήμου Τρικκαίων.
Αυτό εν ολίγοις σημαίνει ότι, σύμφωνα και με τις νέες Καλλικρατικές μεταρρυθμίσεις για τους ΟΤΑ, η εδαφική περιφέρεια κάθε Δήμου θα αποτελείται από τις εδαφικές περιφέρειες των συνενωμένων Δήμων, οι οποίες αποτελούν τις δημοτικές ενότητες του νέου Δήμου και φέρουν το όνομα του πρώην Δήμου ή της Κοινότητας. Έτσι απαιτούνται άμεσα όλες οι απαραίτητες διαδικασίες ώστε από την ερχόμενη Δευτέρα 3 Ιανουαρίου, το ενιαίο Δημοτολόγιο να αποτελείται από τα βιβλία των Δημοτολογίων των συνενωμένων Δήμων.
Τι αναφέρει η εγκύκλιος .
Το περιεχόμενο της εγκυκλίου επισημαίνει ότι για την κατάρτιση του ενιαίου Δημοτολογίου των νέων Δήμων που συνιστώνται, δεν θα μεταφερθούν οι υπάρχουσες οικογενειακές μερίδες σε νέο βιβλίο αλλά θα επαναριθμηθούν αυτές στα υπάρχοντα βιβλία. Τονίζεται επιπλέον, ότι η νέα αρίθμηση θα ξεκινήσει από τον αύξοντα αριθμό 1 της πρώτης οικογενειακής μερίδας της πρώτης δημοτικής ενότητας και θα τελειώσει με τον τελευταίο αύξοντα αριθμό οικογενειακής μερίδας της τελευταίας δημοτικής ενότητας του Καλλικράτειου Ο.Τ.Α., βάσει της νέας μεταρρύθμισης. Επιπλέον τονίζεται ότι εφόσον συγκεντρωθούν τα βιβλία των δημοτολογίων των ΟΤΑ που ενώθηκαν στην έδρα του νέου δήμου,θα πρέπει να εκδοθεί απόφαση του Δημάρχου με την οποία θα τεθεί σε ισχύ το νέο δημοτολόγιο. Κάθε όμως Καλλικράτειος Δήμος θα εφοδιαστεί και με νέο βιβλίο δημοτολογίου του ιδίου τύπου και των ιδίων διαστάσεων με αυτό που ήδη χρησιμοποιείται στο οποίο θα γίνονται οι νέες εγγραφές. Στο ίδιο έγγραφο επισημαίνεται ότι το βιβλίο αυτό θα μονογραφηθεί και θα θεωρηθεί από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ενώ για την αρίθμηση του νέου βιβλίου δεν τάσσεται ως προϋπόθεση η περάτωση της διαδικασίας αποτυπώσεως του νέου αριθμού παραπλεύρως του παλαιού στα υφιστάμενα βιβλία, όπως δεν αποτελεί προϋπόθεση η ανωτέρω περάτωση για την έκδοση της αποφάσεως του δημάρχου με την οποία θα τίθεται σε ισχύ το ενιαίο δημοτολόγιο το οποίο προκύπτει βάσει των υπαρχόντων.
Το Μητρώο Αρρένων .
Μεταξύ όμως των υποχρεώσεων των καινούριων δημοτικών αρχών περιλαμβάνεται και η κατάρτιση του Μητρώου Αρρένων. Για να γίνει ωστόσο αυτό επισημαίνεται ότι δεν θα μεταφερθούν οι αντίστοιχες εγγραφές από τα παλαιά μητρώα αρρένων των Καποδιστριακών δήμων σε νέο αλλά το ενιαίο μητρώο αρρένων θα αποτελείται από τα υπάρχοντα μητρώα αρρένων των Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. που ενώνονται.
Τονίζεται τέλος ότι και στην περίπτωση αυτή, τα υπάρχοντα μητρώα αρρένων των Ο.Τ.Α. που ενώνονται και αποτελούν το νέο Δήμο θα συγκεντρωθούν στην έδρα του νέου Δήμου και θα αποτελέσουν το ενιαίο μητρώο αρρένων.
Πρωινός Λόγος Τρικάλων .

Δεν υπάρχουν σχόλια: