Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

Με 120.000 ευρώ τι θα πρωτοκάνουν , και σε ποιό χωριό ; ; ; ;

Δύο διαγωνισμοί για τεχνικά έργα στο δήμο Πύλης .
Εγκρίθηκαν κατά την προχθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής .

Σε δύο δημοπρασίες συγκεντρώθηκαν έργα τεχνικού ενδιαφέροντος που αφορούν κυρίως το οδικό δίκτυο στο δήμο Πύλης .
Κατά την προχθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Πύλης υπό την προεδρία του δημάρχου κ. Κώστα Κουφογάζου αποφασίστηκε η έγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση - Βελτίωση και κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Πύλης, Γόμφων, Πιαλείων - Καθορισμός όρων δημοπρασίας - Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού» Πρόκειται για του πρώην πεδινούς και ημιορεινούς δήμους του διευρυμένου πλέον δήμου Πύλης. Τo ύψος των τεχνικών έργων που θα εκτελεστούν ανέρχεται σε 100.000 ευρώ.
Επίσης αποφασίστηκε η έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση - Βελτίωση και κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Αιθήκων, Πινδέων, Μυροφύλλου, Νεράιδας - Καθορισμός όρων δημοπρασίας-Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού". Πρόκειται για έργα ύψους 120.000 ευρώ και αφορούν τους πρώην ορεινούς δήμους και κοινότητες .Τα διάφορα μικροέργα για τη συντήρηση και βελτίωση του οδικού δικτύου αποφασίστηκε να συγχωνευθούν σε δύο μεγάλες εργολαβίες προκειμένου να αποφευχθούν οι κατατμήσεις και να επιτευχθεί μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για τον δήμο.
Επίσης, κατά την προχθεσινή συνεδρίαση αποφασίστηκαν:
-Η έγκριση δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών αποθηκών στην Τ.Κ. Γαρδικίου με ποσό έναρξης τα 300 ευρώ το έτος και διάρκεια σύμβασης τα 9 έτη.
- Η έγκριση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Πιαλείας 4 στρεμμάτων με τιμή εκκίνησης τα 35 ευρώ το στρέμμα.
-Η έγκριση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Φιλύρας έκτασης 25 στρεμμάτων με τιμή εκκίνησης τα 35 ευρώ.
- Η έγκριση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Φήκης έκτασης 6 στρεμμάτων με τιμή εκκίνησης επίσης τα 35 ευρώ.
- Η έγκριση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Πηγής έκτασης 125 στρεμμάτων με τιμή εκκίνησης τα 35 στρέμματα.
- Η έγκριση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου με 35 ευρώ.
-Η έγκριση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Μουριάς έκτασης 10 στρεμμάτων με τιμή εκκίνησης τα 40 ευρώ το στρέμμα κατόπιν πρότασης του τοπικού συμβουλίου.
-Η έγκριση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης του δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ. Λυγαριάς 1.050 ευρώ το έτος.
Τέλος ψηφίστηκαν πιστώσεις για οφειλές του τρέχοντος αλλά και προηγούμενων ετών.
ΕΡΕΥΝΑ .

Δεν υπάρχουν σχόλια: