Τρίτη, 22 Ιουνίου 2010

Λεφτά για το έντυπο έχουν , για την προβολή του ποταμού για τουριστικούς λόγους ΟΧΙ ;

Εκτροπή Αχελώου: Κονδύλιο 5.000 ευρώ από Νομαρχία, Δήμο Τρικκαίων και ΤΕΔΚ .
Καλείται να εγκρίνει το Νομαρχιακό Συμβούλιο, για έντυπο που θα χρησιμοποιηθεί την προβολή του έργου
Η έγκριση δαπάνης ποσού 5.000, που θα χρησιμοποιηθεί για την οργάνωση του φακέλου δεδομένων (παραγωγής εντύπου υλικού) για την προβολή του έργου μερικής μεταφοράς υδάτων του Αχελώου στην Θεσσαλική πεδιάδα θα συζητηθεί στην συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου χθές Δευτέρα στις 9.00 το βράδυ στο Δημαρχείο Τρικάλων. Εισηγητής του θέματος είναι ο νομαρχιακός σύμβουλος και πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Τουριστικής Προβολής κ. Χρ. Μιχαλάκης.Η παρούσα προγραμματική σύμβαση, όπως προαναφέραμε, αφορά στην “Οργάνωση φακέλου δεδομένων-παραγωγή έντυπου υλικού παραγωγής εντύπου υλικού-προβολής του έργου μερικής μεταφοράς υδάτων του Αχελώου στην Θεσσαλική πεδιάδα, συνολικού προϋπολογισμού 49.586,00 ευρώ” το όποιο και θα καλυφθεί από τους συμβαλλόμενους φορείς και θα καταβληθούν στην ΑΝΚΑ η οποία θα κατασκευάσει το έργο.Σύμφωνα με την σχετική εισήγηση, η Νομαρχία Τρικάλων αναλαμβάνει:
α) να ορίσει ένα μέλος στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, η οποία θα αναλάβει να προσδιορίσει τις δράσεις και τις ενέργειες για την υλοποίηση του έργου στις προγραμματικές συμβάσεις,
β) να διευκολύνει τα στελέχη και το προσωπικό της ΑΝΚΑ στο συντονισμό της Κοινής Επιτροπής παρακολούθησης του έργου,
γ) να χρηματοδοτήσει το έργο με το ποσό των 5.000 ευρώ, γ) να παρέχει κάθε αναγκαία τεχνική βοήθεια στο πλαίσιο του ρόλου και των δυνατοτήτων της, για τη ολοκλήρωση των στόχων της παρούσας σύμβασης,
δ ) να παρεμβαίνει σε διοικητικό επίπεδο σε περιπτώσεις που απαιτείται η συνδρομή και άλλων κρατικών φορέων για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας και να συντονίζει δια του εκπροσώπου της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου τις ενέργειες των συμβαλλόμενων μερών.
Τις ίδιες υποχρεώσεις βάσει της σχετικής εισήγησης έχουν τόσο η ΤΕΔΚ Νομού Τρικάλων όσο και ο Δήμος Τρικκαίων που είναι οι συμβαλλόμενοι φορείς.
Συντάχθηκε απο την Φωτεινή Παπανικολάου . ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ " Τρικαλινά Νέα "

Δεν υπάρχουν σχόλια: