Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2010

Ας φτιάξουν και τίποτα . ! ! ! ! !

Συντήρηση του ορεινού οδικού δικτύου
Το έργο δημοπρατήθηκε από τη νομαρχία Τρικάλων και αποβλέπει στη βελτίωση της βατότητας και στην εξασφάλιση της ασφαλούς κυκλοφορίας
Στην δημοπράτηση ενός ακόμη έργου προχώρησε η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Τρικάλων. Πρόκειται για το έργο της συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών, κατασκευής τεχνικών στο οδικό δίκτυο ορεινής περιοχής του νομού Τρικάλων. Ο προϋπολογισμός του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ αγγίζει τις 300.000 ευρώ.
Κατά τη δημοπράτηση ανάδοχος του έργου αναδείχτηκε η εργοληπτική επιχείρηση Χρήστος Κατσιάβας – Κωνσταντίνος Νάτσης ΟΕ που προσέφεραν έκπτωση σε ποσοστό 43%. Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου προβλέπονται εργασίες συντηρήσεως του οδικού δικτύου της ορεινής περιοχής των Τρικάλων, κυρίως με την κατασκευή των απαραίτητων μικρών τεχνικών.
Γενικά πρόκειται για εργασίες που αποβλέπουν στην βελτίωση της βατότητας και στην εξασφάλιση της ασφαλούς κυκλοφορίας σε όλο το οδικό δίκτυο της ορεινής περιοχής Τρικάλων κι όπου αλλού απαιτηθεί στο νομό. Με την παρούσα εργολαβία θα αντιμετωπιστούν επίσης περιπτώσεις αποκατάστασης της πιθανώς διακοπείσας λόγω απρόβλεπτων γεγονότων (καταπτώσεις, κατολισθήσεις κτλ.) κυκλοφορίας. Κατά την εργολαβία προβλέπονται χωματουργικές εργασίες ενώ στην μελέτη προβλέπονται μικρά τεχνικά και η τοποθέτηση ειδικής σήμανσης.
Η ΕΡΕΥΝΑ Του ΘΑΝΑΣΗ ΤΣΑΓΓΑΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: