Τρίτη, 15 Ιουνίου 2010

Πόσο δίκιο έχει . . . . . . . . . .

Ακέφαλος νομός .
Ποιος ή ποιοι θα θέσουν κοινούς στρατηγικούς στόχους και ποίοι θα περιγράψουν τους στόχους ενός κοινού αναπτυξιακού οράματος μετά τον Γενάρη του 2011;
Ο Γενάρης του 2011 θα βρει το νομό χωρίς νομαρχία, χωρίς νομαρχιακό συμβούλιο, χωρίς ΤΕΔΚ, χωρίς τα όργανα εκείνα του λεγόμενου δημοκρατικού προγραμματισμού που είχαν την ευθύνη της χάραξης της στρατηγικής ανάπτυξης και του προγραμματισμού έργων και δράσεων.
Ναι, μεν, θα έχει τέσσερις δημάρχους, τέσσερα δημοτικά συμβούλια, ένα υφιστάμενο στον περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχη, και μια χούφτα περιφερειακούς συμβούλους, αλλά ελλείψει ενός ενιαίου συντονιστικού κέντρου, ουδείς εγγυάται ότι μπορούν να αναπτυχθούν κοινές δράσεις και κοινές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των κοινών ζητημάτων και την προώθηση των κοινών αιτημάτων του νομού Τρικάλων. Ποιος ή ποιοι θα θέσουν κοινούς στρατηγικούς στόχους και ποίοι θα περιγράψουν τους στόχους ενός κοινού αναπτυξιακού οράματος; Επί του παρόντος, δεν υπάρχει σαφής απάντηση στο συγκεκριμένο καίριο ερώτημα. Το ερώτημα όμως, σύντομα πρέπει να απαντηθεί και πρέπει να απαντηθεί πειστικά. Διαφορετικά, ελλοχεύει ο κίνδυνος να είμαστε ένας ακέφαλος νομός με αδύναμη φωνή στα γνωστά (κυβέρνηση, κόμματα), αλλά και στα νέα κέντρα περιφερειακής αυτή τη φορά, εξουσίας. Ένας νομός με μια μικρή μειοψηφία περιφερειακών συμβούλων στο εκλεγμένο περιφερειακό συμβούλιο που ίσως συνθλιβεί στις μυλόπετρες των τοπικιστικών συμφερόντων της πανίσχυρης πια, στην ενιαία περιφέρεια, Ανατολικής Θεσσαλίας. Ο νομός Τρικάλων, χωρίς ενιαίο κέντρο αναφοράς, κατακερματισμένος, θα αδυνατεί να διεκδικεί, αποτελεσματικά από το κοινό θεσσαλικό ταμείο. Θα επαφίεται στις διαθέσεις του εκάστοτε περιφερειάρχη και στις αντικρουόμενες, πολλές φορές, πρωτοβουλίες των βουλευτών (και αυτές μέχρι την καθιέρωση του γερμανικού μοντέλου). Χωρίς στρατηγικό σχέδιο. Χωρίς δημοκρατικό προγραμματισμό. Χωρίς διακριτή φωνή στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Αλλά ας είμαστε ξεκάθαροι σε κάτι: γνώμονας της αναζήτησής μας δεν είναι κανενός είδους άρνηση στην αιρετή περιφέρεια και στην έννοια της περιφερειακής συνείδησης που σταθερά υποστηρίζουμε, ούτε κάποιο αφηρημένο ακαδημαϊκό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη, χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο, αλλά ο πολιτικός προσανατολισμός μας από την σκοπιά των πρωτοβουλιών και των δράσεων που πρέπει να αναληφθούν προς αυτή την κατεύθυνση για τη χειραφέτηση της τοπικής κοινωνίας. Για τη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν την απελευθέρωση των δημιουργικών δυνάμεων του τόπου. Που θα φέρουν την πολυπόθητη ανάπτυξη.

Του Λάζαρου Μάμαλη . Εφημερίδα "ΕΡΕΥΝΑ " .

Δεν υπάρχουν σχόλια: