Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012

Είδες . . . . τα χαράτσια .

Στα 18.386.646 ευρώ ο προϋπολογισμός του δήμου Πύλης
Υπερψηφίστηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  .

Στα 18.386.646 ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός του δήμου Πύλης για το τρέχον έτος ο οποίος εμφανίζεται ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες του.
Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου παρουσιάστηκε ο νέος προϋπολογισμός τα βασικά μεγέθη του οποίου έχουν ως εξής:
Ως προς τα έσοδα υπάρχει πρόβλεψη για πρόσοδα από την ακίνητη περιουσία ύψους 850.000 ευρώ, για έσοδα από την κινητή περιουσία ύψους 30.000 ευρώ και από ανταποδοτικά τέλη (καθαριότητα κλπ) ύψους 608.000 ευρώ. Επίσης, υπάρχει πρόβλεψη για έσοδα από φόρους (τέλος ζυθοποιίας), αλλά και εισφορά σε χρήμα λόγω της ένταξης νέων περιοχών σε σχέδια πόλεως, ύψους 1.324.996 ευρώ. Το σημαντικότερο έσοδο για τον δήμο Πύλης παραμένουν οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι οι οποίοι για το 2012 υπολογίζονται σε 5.588.000. Εμφανίζονται, δε, μειωμένοι σε σχέση με πέρυσι κατά 15%.
Ως προς τις δαπάνες τα έξοδα για τις εισφορές της εργοδοσίας ανέρχονται σε 2.648.000 ευρώ. Εμφανίζονται μειωμένες σε σχέση με πέρυσι καθότι, όπως αναφέρεται και στην εισηγητική έκθεση, υπήρξε μείωση του προσωπικού λόγω αποχωρήσεων. Να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη δαπάνη αφορά μόνο τις εισφορές για το τακτικό προσωπικό του δήμου Πύλης.
Για τις αμοιβές των αιρετών και τρίτων προβλέπεται κονδύλι ύψους 1.198.000 ευρώ από τα οποία τα 557.000 ευρώ θα διατεθούν για την αμοιβή των αιρετών και τα υπόλοιπα για τρίτους (ειδικούς συνεργάτες, δικηγόρους κλπ).
Για πληρωμένες οφειλές παρελθόντων ετών εγγράφησαν στο νέο προϋπολογισμό 3.072.000 ευρώ. Στην εισηγητική έκθεση αναφέρεται ότι αυτό το κονδύλι είναι μειωμένο σε σχέση με πέρυσι καθότι υπήρξαν πολλές πληρωμένες παλαιότερων οφειλών το 2011.
Ως προς το τεχνικό πρόγραμμα το ύψος των έργων που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από ΣΑΤΑ κλπ ανέρχεται σε 3.415.000 ευρώ.
Τέλος, προβλέπεται στον προϋπολογισμό δάνειο από το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ.
Να σημειωθεί ότι κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Πύλης ο προϋπολογισμός υπερψηφίστηκε από τα μέλη της πλειοψηφίας ενώ οι δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας κύριοι Κρούπης και Αναγνώστου δήλωσαν παρών επιφυλασσόμενοι να τον μελετήσουν και να τοποθετηθούν ως προς τις λεπτομέρειές του στην προσεχή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πύλης που αναμένεται να συνεδριάσει την ερχόμενη εβδομάδα με αντικείμενο τον προϋπολογισμό και το πρόγραμμα τεχνικών έργων.
ΕΡΕΥΝΑ .

Δεν υπάρχουν σχόλια: