Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2012

Άντε μήπως και φτιάξουν και τα φώτα στη σήραγγα της Αγίας Κυριακής . . . .

1 εκ.ευρώ για τις σήραγγες στα ορεινά . Επιστολή προς τους Υπουργούς Εσωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη και Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη απέστειλε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός ζητώντας έκτακτη επιχορήγηση ποσού 1.000.000 ευρώ για την φύλαξη – συντήρηση και λειτουργία σηράγγων στους οδικούς άξονες της Π.Ε. Τρικάλων .
Παρέλαβαν τις σήραγγες χωρίς πιστώσεις . 
alt
Όπως αναφέρει ο περιφερειάρχης «περιήλθαν οδικοί άξονες στην αρμοδιότητά μας χωρίς όμως τις αντίστοιχες πιστώσεις».
Στην επιστολή του αναφέρει χαρακτηριστικά:
Σας γνωρίζουμε ότι με σχετική απόφαση περιήλθαν φέτος και για πρώτη φορά στην αρμοδιότητά μας οι διαδικασίες συντήρησης των παρακάτω οδικών αξόνων χωρίς όμως να μεταφερθούν και οι αντίστοιχοι πόροι:
α) αρ. 9 πρωτεύουσα επαρχιακή οδός « Πύλη - Στουρναραίϊκα – Βαθύρρευμα – Μεσοχώρα -
Διασταύρωση Εθν. Οδού Τρικάλων – Άρτας.
β) αρ. 30 Εθνική οδός από Νεραϊδοχώρι – Γέφυρα Αλεξίου – Αρματωλικό.
Στις ανωτέρω οδούς κατασκευάστηκαν και λειτουργούν οι παρακάτω σήραγγες :
Σήραγγα στη θέση " Γκρόπα " μήκος 1.500 μ
Σήραγγα στη θέση " Πλάκες " μήκους 330 μ
Σήραγγα στη θέση " Μεσοχώρα " μήκους 1.120 μ
Σήραγγα στη θέση " Αετός " μήκους 530 μ
Σήραγγα στη θέση " Παχτούρι " μήκους 500 μ
Σήραγγα στη θέση " Αγία Κυριακή " μήκους 1.039 μ
Οι εργασίες συντήρησης - λειτουργίας - φύλαξης και αποκατάστασης βλαβών του εξοπλισμού των ανωτέρω σηράγγων αφορούν εκτός από τις ίδιες τις σήραγγες και τμήματα εκατέρωθεν αυτών μέχρι αποστάσεως 1 χλμ. από κάθε μέτωπο της σήραγγας . Στα τμήματα αυτά έχουν τοποθετηθεί εγκαταστάσεις των σηράγγων όπως φωτεινοί σηματοδότες , συστήματα ελέγχου ύψους οχημάτων ιστοί φωτισμού, πινακίδες κ.λ.π. Οι σήραγγες λειτουργούν με τρία ανεξάρτητα κέντρα έλεγχου.
Οι εργασίες συντήρησης αφορούν και τα παράλληλα έργα , όπως οδούς εξυπηρέτησης, κόμβους, αποχετευτικά συστήματα, φρεάτια, τάφρους, οχετούς και λοιπά έργα που σχετίζονται με την λειτουργία των σηράγγων και του οδικού άξονα στα τμήματα που αναφέραμε πιο πάνω, για να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις ασφαλούς διέλευσης των οχημάτων.
Για τις παραπάνω εργασίες προκηρύσσεται ετήσιος διαγωνισμός προϋπολογισμού 600.000 ευρώ. Επίσης για λογαριασμούς κατανάλωσης ρεύματος και αποκατάστασης βλαβών απαιτούνται ετησίως 400.000 ευρώ .
Με βάση όσα προαναφέρθηκαν προκύπτει ότι για την συντήρηση των σηράγγων και των συναφών έργων στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων απαιτείται κατ' έτος δαπάνη 800.000 – 1.000.000 ευρώ, ποσό αρκετά υψηλό για το οικονομικό πρόγραμμά της. Παρακαλούμε για την άμεση χρηματοδότηση .
Thessalianews .

Δεν υπάρχουν σχόλια: