Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012

Πολιτιστικός Σύλλογος Νεραϊδιωτών .

Μνήμη Αγίας Κυριακής . 

Το Δοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ .

Την Κυριακή, 15 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νεραϊδιωτών, θα τελέσει
λειτουργία μετά αρτοκλασίας στη μνήμη της προστάτιδας των Ορεινών
ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, στο ομώνυμο παρεκκλήσι στα Τουρκοβούνια.
Καλούνται όλοι οι χωριανοί να παραβρεθούν και να τιμήσουν τη μνήμη της.
Μετά τη λήξη της λειτουργίας, κατά τα γνωστά, στη διπλανή αίθουσα του
ναού όλοι οι χωριανοί και φίλοι που θα παραβρεθούν θα έχουν την ευκαιρία
"να τα πούν", πίνοντας το καφεδάκι ή το αναψυκτικό τους που θα
προσφέρει ο Σύλλογος.
Παρακαλούμε τον καθένα χωριανό που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και
ενημερωθεί για την ως άνω εκδήλωση, να ενημερώσει κι αυτός με τη σειρά
του όλους τους χωριανούς και συμπατριώτες απ' τα διπλανά χωριά με τους
οποίους έρχεται σε επικοινωνία, καθόσον ο Σύλλογος για τεχνικούς λόγους
δε έχει στείλει ταχυδρομικές επιστολές.
Ελπίζουμε ότι θα ενημερωθούν όσο το δυνατό περισσότεροι για να τιμήσουν
τη μνήμη της ΑΓΙΑΣ .

Δεν υπάρχουν σχόλια: