Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011

Αποφάσεις που πρέπει να πάρει το Δ.Σ. του Δήμου Πύλης στην συνεδρίαση της 12ης Σεπτεμβρίου .

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Πύλης η διανομή της ΣΑΤΑ . 
Στην συνεδρίαση της 12ης Σεπτεμβρίου του Δημοτικού Συμβουλίου θα έρθει το θέμα της διανομής της ΣΑΤΑ στις Δημοτικές Ενότητες (ΔΕ) του δήμου Πύλης, καθώς δεν κατέστη δυνατό τελικά να γίνει αυτό από την Οικονομική Επιτροπή.
Επίσης, στην συνεδρίαση αυτή θα πραγματοποιηθούν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των εκλεκτόρων του δήμου Πύλης στις εκλογές ανάδειξης του πρώτου Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. (Περιφερειακή Ένωση Δήμων) Θεσσαλίας, η οποία είναι η "διάδοχος" των Τ.Ε.Δ.Κ. (Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων).
Όσον αφορά την ΣΑΤΑ (πόροι προς τους δήμους από το κράτος), ο αντιδήμαρχος Πύλης Γιάννης Σουφλιάς ενημερώνει πως το ποσό είναι εντελώς ανεπαρκές για τις πραγματικές ανάγκες του Δήμο και πρέπει να καλύψει οφειλές εκατομμυρίων, που "κληροδότησαν" οι τέως Καποδιστριακοί δήμοι (Αιθήκων, Πιαλείων, Νεράιδας, Μυροφύλλου, Γόμφων, Πινδέων και Πύλης) στον Καλλικράτειο Πύλης, ενώ 44.000 ευρώ απ' αυτά πρέπει να δοθούν για την αναβάθμιση του Δημαρχείου.Εξάλλου, ο κ. Σουφλιάς αναφέρει πως στον δήμο Πύλης διενεργείται απογραφή όλων των υπαλλήλων που αμείβονται με κονδύλια του κράτους, ώστε να αποσταλεί η σχετική κατάσταση στο Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ), στο πλαίσιο της καταγραφής του προσωπικού που πληρώνονται από το Δημόσιο.
Παράλληλα, στον δήμο Πύλης ολοκληρώνεται η διαδικασία επιλογής του νέου, οκτάωρου ωραρίου, από τους υπαλλήλους του αυτοδιοικητικού φορέα, σημειώνει ο κ. Σουφλιάς, προσθέτοντας πως το 95% των εργαζομένων έχει επιλέξει το 07:00 – 03:00 και με δεδομένο ότι η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται 09:00 - 03:00, δεν θα υπάρξει κανένα ζήτημα σ' αυτόν τον τομέα. Ο κ. Σουφλιάς τονίζει πως γενικά, μέχρι τώρα, δεν έχει παρατηρηθεί κάποιο ζήτημα στην τήρηση του ωραρίου από την πλειοψηφία των εργαζομένων του δήμου Πύλης, οπότε και με την νέα ρύθμιση αναμένεται να τηρηθεί η ίδια στάση.
Όπως είναι γνωστό, από το ΥΠΕΣ έχει αποσταλεί εγκύκλιος στις Δημόσιες Υπηρεσίες, στα Νομικά Πρόσωπά τους και στους ΟΤΑ (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης), σύμφωνα με την οποία προβλέπεται 8 εργάσιμες ώρες ημερησίως, δηλαδή 40 την εβδομάδα, από 7,5 που ίσχυε, με σύνολο 37,5. Στην απόφαση αυτή ορίζεται πως οι υπάλληλοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ διαφόρων ωρών προσέλευσης – αποχώρησης.
Τα ωράρια που μπορούν να ακολουθήσουν είναι 07:00 – 15:00, 07:30- 15:30, 08:00 – 16:00, 08:30 – 16:30, 09:00 – 17:00. Από την ΠΕ Τρικάλων υπάρχει η προτίμηση για το ωράριο 07:00 – 15:00 και παράλληλα συστήνεται η αυστηρή τήρηση, όποιου τελικά ωραρίου επιλέξει ο κάθε υπάλληλος.
Η δήλωση επιλογής ωραρίου είναι δεσμευτική και ισχύει μέχρι 30 Ιουνίου του επόμενου έτους.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου, οι νέες ρυθμίσεις για το ωράριο εργασίας αφορούν τους μόνιμους υπαλλήλους, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των ΟΤΑ (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης) α' και β' βαθμού και λοιπών ΝΠΔΔ (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου) και όσες κατηγορίες προσωπικού υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Πρωινός Λόγος Τρικάλων .

Δεν υπάρχουν σχόλια: