Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011

Νάχαμε μία απο τον Άσπρο .

ΗΠΕΙΡΟΣ: Είναι πρώτη πανελλαδικά στην παραγωγή της πέστροφας .

Παρά την σφοδρή οικονομική κρίση, που πλήττει σχεδόν κάθε κλάδο της παραγωγής, στην Ήπειρο ιδιαίτερη άνθηση γνωρίζουν οι ιχθυοκαλλιέργειες και οι οστρακοκαλλιέργειες...
...Στην Ήπειρο λειτουργούν ήδη πάνω από 100 μονάδες καλλιέργειας ψαριών και οστράκων, καθιστώντας τον συγκεκριμένο κλάδο ως έναν από τους ταχέως αναπτυσσόμενους, όχι μόνο στην Ήπειρο, αλλά και σε όλη την Ελλάδα.
Σήμερα, στην Περιφέρεια Ηπείρου λειτουργούν 90 μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας και 15 οστρακοκαλλιέργειας με συνολική παραγωγική δυναμικότητα άνω των 15.000 τόνων περίπου.Μάλιστα, στην παραγωγή πέστροφας η Περιφέρειά μας είναι πρώτη σε εθνικό επίπεδο!
Στην Θεσπρωτία 37 μονάδες (27 θαλ. ιχθυοκαλλιέργειες,
8 οστρακοκαλλιέργειας και 2 ψαριών γλυκού νερού), στην Πρέβεζα 19 μονάδες (11 θαλ. ιχθυοκαλλιέργειες, 5 οστρακοκαλλιέργειας και 3 ψαριών γλυκού νερού), στην Άρτα 2 οστρακοκαλλιέργειας και 5 ψαριών γλυκού νερού και στα Ιωάννινα 42 ψαριών γλυκού νερού.
Στην Περιφέρεια Ηπείρου λειτουργεί η μόνη παραγωγική μονάδα εκτροφής οξύρυγχου, ενώ πρόκειται να λειτουργήσει και μονάδα εκτροφής γαρίδας!
Τα παραπάνω στοιχεία έδωσε χθες στη δημοσιότητα το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ηπείρου- Νήσων, το οποίο κατέθεσε τις προτάσεις του επί του Σχεδίου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες.

Για τον Αμβρακικό .
Για το ευαίσθητο οικοσύστημα του Αμβρακικού, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο τονίζει, ότι με βάση νεότερα στοιχεία θα πρέπει να αναθεωρηθεί η κατάταξη του Αμβρακικού στις περιοχές ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών (ΠΑΥ) οι οποίες σύμφωνα με την ΚΥΑ πρέπει σε συγκεκριμένο χρόνο να μετατραπούν σε Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών.
«Απαιτείται επομένως με βάση τα στοιχεία αυτά να αναθεωρηθεί η προτεινόμενη δυναμικότητα της ΠΑΥ Αμβρακικού. Διαφωνούμε στην αύξηση δυναμικότητας και προτείνουμε να ληφθεί μέριμνα με κατάλληλα κίνητρα για την πιθανή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων εκτός του Αμβρακικού Κόλπου.
Πιστεύουμε επίσης, ότι υδατοκαλλιέργειες και δεξαμενές καυσίμων δεν μπορούν να συνυπάρξουν και θα πρέπει άμεσα να απομακρυνθούν από τον Αμβρακικό. Σε κάθε περίπτωση το ΥΠΕΚΑ και τα συναρμόδια Υπουργεία θα πρέπει να προβούν στη λήψη άμεσων μέτρων για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος στον Αμβρακικό Κόλπο και στη βελτίωση της ποιότητας των νερών του.
 Το πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ μπορεί να αξιοποιηθεί κατά προτεραιότητα προς την κατεύθυνση αυτή» .
Για τα γλυκά νερά .
Παράλληλα, σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Ηπείρου υπάρχουν μονάδες υδατοκαλλιέργειας γλυκέων υδάτων όπου τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των νερών είναι κατάλληλα για την εκτροφή αρκετών ειδών.
«Σε αυτές τις μονάδες εμείς θεωρούμε απαραίτητο να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ποσότητα νερού σε μακροχρόνια βάση. Να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων από μονάδες που ήδη λειτουργούν στις περιπτώσεις που η παροχή νερού γίνεται από τον ίδιο υδάτινο πάροχο και να απαγορεύεται η ίδρυση μονάδων υδατοκαλλιέργειας σε γη υψηλής παραγωγικότητας.
Επίσης σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει και η συνύπαρξη ιχθυοκαλλιέργειας με άλλες μορφές ανάπτυξης, όπως την ανάπτυξη αλιευτικού τουρισμού και καταδυτικών πάρκων » αναφέρει, μεταξύ άλλων, το ΓΕΩΤΕΕ.
Τέλος, καταθέτει ξεχωριστές προτάσεις για την ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών σε Θεσπρωτία, Κέρκυρα, Λευκάδα και Ιόνια Νησιά και καταλήγει σημειώνοντας, ότι αποτελεί χρέος όλων να διερευνήσουν και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των Περιφερειών για μια ισόρροπη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη.

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

www.epirusgate.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: