Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

Και το Κ.Ε.Π. στη Λαφίνα ; ; ; ;

Σε αχρησία και στο…κρύο κτήρια λόγω Καλλικράτη .

Τα πάνω- κάτω έφερε ο Καλλικράτης, με αποτέλεσμα αρκετά δημόσια κτήρια και στο νομό μας να βρίσκονται υπό καθεστώς αχρησίας με ότι αυτό συνεπάγεται για τη βιωσιμότητά τους στο εγγύς μέλλον. Σε αυτή την προοπτική εντάσσονται και τα πρώην δημαρχεία τα οποία παραμένουν ανεκμετάλλευτα αν και σε καλύτερη μοίρα φαίνεται πως βρίσκονται κτήρια που βρίσκονται εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης των Τρικάλων. Πληροφορίες κάνουν λόγο πως υπάρχουν κτήρια καινούρια και λειτουργικά ωστόσο ακόμη δεν υπάρχει καμία ουσιαστική εξέλιξη για την αξιοποίησή τους. Ενώ αρκετοί είναι αυτοί οι σύλλογοι
και οι φορείς που ζητούν την παραχώρηση δημοτικών χώρων για την ανάπτυξη των πολιτιστικών καθώς και άλλων δραστηριοτήτων.
Προβλήματα θέρμανσης .

Όπως έχει αναφερθεί αρκετές φορές και στο δημοτικό συμβούλιο Τρικκαίων, τα κτήρια των πρώην Καποδιστριακών Δήμων μπορεί να στεγάζουν τις δημοτικές υπηρεσίες και να εξυπηρετούν τους πολίτες των Τοπικών Κοινοτήτων, ωστόσο το τελευταίο χρονικό διάστημα, υπάρχουν αρκετά προβλήματα με τη θέρμανση των εν λόγω κτηρίων. Όπως χθες ανέφερε ο δήμαρχος Τρικκαίων κ. Λάππας, οι προμηθευτές πλέον δεν πιστώνουν το Δήμο Τρικκαίων και έτσι οι υπάλληλοι που παραμένουν στα συγκεκριμένα κτήρια εξυπηρετούν τους πολίτες μετ' εμποδίων σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω κρύου.
Μείωση .

Όπως επισημαίνει το αρμόδιο Υπουργείο προς τους ΟΤΑ του νομού μας, ζητείται η συναινετική μείωση των μισθωμάτων που
καταβάλλουν οι Ο.Τ.Α. για τη στέγαση κάθε μορφής υπηρεσιών τους, λόγω των
επικρατουσών δημοσιονομικών συνθηκών. Με τις σχετικές διατάξεις και από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, επιβάλλεται το Ελληνικό Δημόσιο και οι φορείς του δημόσιου τομέα στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, να προβούν στη μείωση μισθωμάτων που καταβάλλουν για τη μίσθωση ακινήτων στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες τους κατά ποσοστό 20% και επιπλέον απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή τους μέχρι 30-6-2013.
Ειδικότερα για την περίοδο από την 22-8-2011 έως και την 30-6-2013, το μίσθωμα που θα καταβάλλουν οι Ο.Τ.Α. θα παραμείνει σταθερό και ίσο με το μίσθωμα της χρήσης Ιουλίου 2010 μειωμένο κατά 20%. Σε περίπτωση που είχε συμφωνηθεί, κατά τα οριζόμενα στο σχετικό έγγραφό μας, μείωση του μισθώματος σε ποσοστό μικρότερο του 20% τότε το καταβαλλόμενο μίσθωμα μειώνεται από τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου κατά το υπόλοιπο ποσοστό μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού 20%.Το επιπλέον ποσό που τυχόν έχει καταβληθεί συμψηφίζεται με οφειλόμενα μισθώματα.
ΕΡΕΥΝΑ .

Δεν υπάρχουν σχόλια: