Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

Στεγνώνει ο Άσπρος ; ; ; ; ; ; ;

Στεγνώνουν τα ποτάμια του νομού .
Τι αποκαλύπτει η έκθεση επισκόπησης σημαντικών θεμάτων διαχείρισης νερών για την περιοχή μας .

Χάνουν μέχρι και το μισό νερό το καλοκαίρι!

Υφίστανται υψηλή απόληψη, δηλαδή μεγαλύτερη του 50% της ροής του ποταμού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιος - Σεπτέμβριος) .
Ποταμοί οι οποίοι υφίστανται μέτρια και υψηλή απόληψη έχει εντοπίσει η έκθεση επισκόπησης σημαντικών θεμάτων διαχείρισης νερών, του αρμόδιου Υπουργείου με αναφορά στο υδατικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας και ειδικά στην περιοχή μας. Η έκθεση ολοκληρώθηκε στο τέλος του Οκτωβρίου.
Στοιχεία .Οι ποταμοί που εντοπίσθηκαν στο Νόμο Τρικάλων και εκτιμάται ότι υφίστανται μέτρια απόληψη, δηλαδή απόληψη περίπου ίση ή ελαφρώς μεγαλύτερη από το 1/3 της ροής του ποταμού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιος - Σεπτέμβριος), με κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά, αφορούν δύο τμήματα.
Το τμήμα χαμηλά του π. Πορταϊκού, λίγο πριν τη συμβολή του με τον π. Πηνειό και το τμήμα του π. Πηνειού, λίνο πριν τη συμβολή του με τον ποταμό Πορταϊκό.
Ομοίως, οι ποταμοί που εκτιμάται ότι υφίστανται υψηλή απόληψη, δηλαδή μεγαλύτερη του 50% της ροής του ποταμού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιος - Σεπτέμβριος), με κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά, αφορούν τρία τμήματα.
Το τμήμα του π. Ληθαίου από το ύψος της πόλης των Τρικάλων έως τη συμβολή του με τον π. Πηνειό.
Το τελευταίο τμήμα του π. Νεοχωρίτη (χαμηλά στην πεδιάδα) αμέσως πριν τη συμβολή με τον π. Ληθαίο. Και τέλος το τμήμα του π. Πηνειού αμέσως πριν τη συμβολή του με τον π. Ληθαίο (δηλαδή αμέσως πριν τη γνωστή θέση μέτρησης παροχών «Αλή Εφέντη»).
Ο νομός Καρδίτσας, αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο καταναλωτή αρδευτικού νερού στη Θεσσαλία.
Όλοι οι ποταμοί που φέρουν επιπτώσεις λόγω απολήψεων, εκτιμάται ότι υφίστανται υψηλή απόληψη, δηλαδή μεγαλύτερη του 50% της ροής του ποταμού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιος - Σεπτέμβριος) με κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά, είναι το τμήμα του π. Πάμισου, χαμηλά στην πεδιάδα, λίγο πριν τη συμβολή με τον π. Πηνειό.
Ο π. Καλέντζης, από το ύψος της πόλης της Καρδίτσας έως τη συμβολή του με τον π. Ενιπέα. Ο π. Σοφαδίτης έως τη συμβολή του με τον π. Ενιπέα, όπως και ο π. Φαρσαλιώτης, μετά τη συμβολή του με το Μακρυρέμα έως τη συμβολή του με τον π. Σοφαδίτη. Τέλος στην ίδια κατηγορία είναι το τμήμα του π. Ενιπέα που ανήκει στο Νομό Καρδίτσας, δηλαδή λίγο πριν τη συμβολή του π. Σοφαδίτη και έως τη συμβολή του με τον π. Πηνειό.
Πηνειός .Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η συνολική μέση ετήσια ροή σε όλους τους ποταμούς της Θεσσαλίας είναι 3.540 εκατομμύρια (ή 3,54 δισεκατομμύρια) κυβικά μέτρα. Από αυτά, τα 3.325 εκατομμύρια αντιστοιχούν στον Πηνειό.
Συγχρόνως, θα πρέπει να προστεθούν και 130 εκατομμύρια ανά έτος από τη λίμνη Πλαστήρα.
Βέβαια, ένα μόνο ποσοστό από αυτές τις ποσότητες είναι διαθέσιμο για χρήση.
Αυτό συμβαίνει σε κάποιο βαθμό επειδή μέρος των ποσοτήτων είναι διάσπαρτο σε δευτερεύοντες ποταμούς και ρέματα και κυρίως, επειδή το κατά πολύ μεγαλύτερο ποσοστό των ποσοτήτων αυτών εμφανίζονται την υγρή περίοδο του έτους, ενώ η μεγάλη ζήτηση αφορά στους καλοκαιρινούς μήνες.
Η εκμετάλλευση των υπόγειων πόρων πραγματοποιείται με έναν πολύ μεγάλο αριθμό γεωτρήσεων (περί τις 30.000-33.000) και την υδρομάστευση πολλών πηγών (π.χ. Μάτι Τυρνάβου, πολλές μικροπηγές).
Λεζάντα: 8-1-1 Ο Πηνειός το καλοκαίρι στο ύψος της γέφυρας Βαλομανδρίου .

ΕΡΕΥΝΑ .

Δεν υπάρχουν σχόλια: