Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011

Διαδίκτυο και στα χωράφια !

Ανακοινώθηκε νέο μέτρο για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές περιοχές .
Ίντερνετ στα χωράφια.
Με το συγκεκριμένο απλουστευτικό τίτλο θα μπορούσε να περιγραφεί η Πρόσκληση (Πρόσκληση 34) που ανακοινώθηκε από τα συναρμόδια Υπουργεία, προϋπολογισμού 201,5 εκ ευρώ, με τίτλο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε λευκές αγροτικές περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας», η οποία αποσκοπεί στην κάλυψη των αγροτικών περιοχών της χώρας με διαδικτυακή υποδομή υψηλής ταχύτητας.
Του Λάζαρου Μάμαλη
Για την υλοποίηση της δράσης αυτής, οι πόροι που θα αξιοποιηθούν προέρχονται τόσο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» όσο και από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, από το οποίο έχουν εκχωρηθεί 50 εκ ευρώ, καθώς με κοινή απόφαση των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, (για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης) και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (για το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση), αποφασίστηκε η ενιαία αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και ο ενιαίος σχεδιασμός της δράσης «Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές της χώρας χωρίς υφιστάμενο δίκτυο», με την ευθύνη της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού.
Σύμφωνα με τον Ειδικό Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού, κ. Αντώνη Μαρκόπουλο, «η γεφύρωση του ευρυζωνικού χάσματος, ιδίως υπό τις παρούσες συνθήκες, αποτελεί όχι μόνο προτεραιότητα αλλά και άμεση ανάγκη, προκειμένου να ανταπεξέλθουμε με επιτυχία στις οικονομικές προκλήσεις τόσο του παρόντος, όσο και του μέλλοντος. Οι αναβαθμισμένες διαδικτυακές υποδομές, τόσο για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, όσο και για τη Δημόσια Διοίκηση, είναι απαραίτητο εργαλείο, ικανό να εξασφαλίσει ίσες ευκαιρίες απασχόλησης, επιχειρηματικής δραστηριοποίησης και ανταγωνιστικής παρουσίας της χώρας μας σε διεθνές επίπεδο».
Η συγκεκριμένη πρόσκληση εντάσσεται στο πλαίσιο πολιτικών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», με τη συνδρομή πόρων των ΠΕΠ, καθώς και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (η Πρόσκληση 34) και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
Αναλυτικές πληροφορίες για τις Προσκλήσεις βρίσκονται διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.digitalplan.gov.gr, καθώς και στο www.agrotikianaptixi.gr dsdsfd

Δεν υπάρχουν σχόλια: