Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011

Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης Τρικάλων .

 

Με παρόντα 28 από τα 33 μέλη, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλης και συζητήθηκαν 39 θέματα εκ των οποίων 7 εκτός ημερήσιας διάταξης .

 

Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης ΤρικάλωνΟι αποφάσεις που πάρθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν οι εξής
1. Κατά πλειοψηφία ενέκρινε την απόφαση του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας «Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας – Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Πύλης» σχετικά με τη σύνταξη προϋπολογισμού για την χρήση από 10/10/2011 έως 12ο/2012.
2. Ομόφωνα ενέκρινε την αναβολή εργασιών του έργου «Αναμόρφωση κεντρικής εισόδου και βοηθητικών χώρων Τ.Δ. Πύρρας του Δήμου Αιθήκων» μετά από αίτηση του αναδόχου.
3. Ομόφωνα ενέκρινε την αποδοχή πίστωσης για αποζημίωση πρώην υπαλλήλου Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας – τροποποίηση προϋπολογισμού.
4. Ομόφωνα ενέκρινε την διοργάνωση Ιατρικού Συνεδρίου με θέμα «Σακχαρώδης διαβήτης και επιπλοκές» και κατά πλειοψηφία την ψήφιση της πίστωσης για κάλυψη της δαπάνης.
5. Ομόφωνα ενέκρινε την τροποποίηση προϋπολογισμού – εγγραφή πίστωσης για προμήθεια σφαγειοκοπτικού εξοπλισμού δημοτικών σφαγείων Πύλης.
6. Κατά πλειοψηφία ενέκρινε την εκμίσθωση των δημοτικών σφαγείων Πύλης με διαγωνισμό.
7. Κατά πλειοψηφία δεν ενέκρινε την πρόσκληση Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης για έλεγχο των πρώην Δήμων.
8. Κατά πλειοψηφία καθόρισε την αξία των ακινήτων για τον υπολογισμό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.).
9. Ομόφωνα ενέκρινε την αποδοχή και κατανομή της 2ης κατανομής πιστώσεων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2011
10. Ομόφωνα ενέκρινε την αποδοχή – κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Δʼ κατανομή 2011)
11. Ομόφωνα ενέκρινε την τροποποίηση προϋπολογισμού – εγγραφή πίστωσης για εξόφληση λογαριασμού του έργου «Αναπλάσεις στο Τ.Δ. Βροντερού Δήμου Αιθήκων»
12. Ομόφωνα ενέκρινε την τροποποίηση προϋπολογισμού – εγγραφή πίστωσης για εξόφληση λογαριασμού του έργου «Συντήρηση οδού από Αγ. Γεώργιος προς Μπάλτες στο Τ.Δ. Ελάτης του Δ. Αιθήκων»
13. Ομόφωνα ενέκρινε την οριστική παραλαβή της μελέτης διαχείρισης διακατεχόμενου δάσους Τ.Δ. Ροπωτού Δήμου Πύλης»
14. Ομόφωνα ενέκρινε την οριστική παραλαβή της προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Δασοτεχνική διευθέτηση τμήματος συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση «Κρυόβρυση» του Δ.Δ. Βαθυρέματος, Δήμου Πινδέων»
15. Ομόφωνα ενέκρινε την οριστική παραλαβή της μελέτης «Δασοτεχνική διευθέτηση τμήματος συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση «Κρυόβρυση» του Δ.Δ. Βαθυρέματος, Δήμου Πινδέων»
16. Ομόφωνα ενέκρινε την οριστική παραλαβή της προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γʼ κατηγορίας στη θέση «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο» Δημοτικής δασικής έκτασης εντός διοικητικών ορίων Δ.Δ. Μεσοχώρας Δ. Πινδέων»
17. Ομόφωνα ενέκρινε την οριστική παραλαβή της μελέτης «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γʼ κατηγορίας στη θέση «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο» Δημοτικής δασικής έκτασης εντός διοικητικών ορίων Δ.Δ. Μεσοχώρας Δ. Πινδέων»
18. Ομόφωνα ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συγκοινωνιακά έργα – Μεταφορές – Εσωτερική οδοποιία Β΄ Φάση» της πρώην Κοινότητας Νεράιδας
19. Ομόφωνα ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις δρόμων στο Δ.Δ. Παλαιομοναστήρου» του πρώην Δ. Γόμφων
20. Ομόφωνα ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κρασπεδορείθρων και αποχέτευση στα Δ.Δ. Λυγαριάς και Δροσερού» του πρώην Δ. Γόμφων».
21. Ομόφωνα ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία – Αποχέτευση στα Δ.Δ. Γόμφων και Πηγής» του πρώην Δ. Γόμφων
22. Ομόφωνα ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αποκατάσταση παλαιού πέτρινου δημ. Σχολείου Δ.Δ. Αγίου Βησσαρίωνα» του Δ. Πύλης
23. Ομόφωνα ενέκρινε τον 1ο Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Αποχετευτικό στο Τ.Δ. Μεσοχώρας»
24. Ομόφωνα ενέκρινε τον 2ο Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση οδού στο Τ.Δ. Μεσοχώρας»
25. Ομόφωνα ενέκρινε την αίτηση αναδόχου του έργου «Αναμόρφωση κεντρικής εισόδου και βοηθητικών χώρων Τ.Δ. Πύρρας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
26. Ομόφωνα ενέκρινε την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Μουριάς.
27. Ομόφωνα ενέκρινε την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Λυγαριάς
28. Ομόφωνα όρισε Συντονιστική Επιτροπή για την εφαρμογή του προγράμματος του Π.Ο.Υ. «ΥΓΙΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ»
29. Ομόφωνα ενέκρινε την μετακίνηση του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων στην Αθήνα
30. Ομόφωνα ενέκρινε την αίτηση Λάζου Ιωάννη για παράταση σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Πηγής
31. Ομόφωνα ενέκρινε την αίτηση Λαζαρίνα Δημητρίου για παράταση σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Πηγής
32. Ομόφωνα ενέκρινε την αίτηση Χελιδώνη Στέφανου για παράταση σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Πηγής
33. Ομόφωνα ενέκρινε την αίτηση Τσιανάκα Δημητρίου για παράταση σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Παραποτάμου
34. Ομόφωνα ενέκρινε την χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου
35. Ομόφωνα ενέκρινε την αναβολή συζήτησης του θέματος σχετικά με την έγκριση αγοράς οικοπέδου στην Τ.Κ. Γαρδικίου για διάνοιξη κοινοτικού δρόμου
36. Ομόφωνα ενέκρινε κατʼ αρχήν την παραχώρηση χώρου και τη διενέργεια αυτοψίας προκειμένου να προβεί στη συνέχεια στον καθορισμό των όρων παραχώρησης της χρήσης του στον Εκπολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Φήκης
37. Ομόφωνα ενέκρινε τη διενέργεια αυτοψίας του χώρου προκειμένου στη συνέχεια να προβεί στη λήψη απόφασης για παραχώρηση γραφείου στο ΤΟΕΒ Φήκης
38. Ομόφωνα ενέκρινε τη διενέργεια αυτοψίας του χώρου προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα συστέγασης της Ομάδας Εθελοντισμού Πολιτών Φήκης «Γ. Σακελάριος» με τον Εκπολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Φήκης
39. Ομόφωνα ενέκρινε την αίτηση του Α.Ο. Πηγής για επιδότηση του Συλλόγου.
Εντωμεταξύ στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, παραβρέθηκαν 30 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Απογραφής Περιουσίας – Ισολογισμού Έναρξης 1-1-2011 Δήμου Πύλης.

Trikalanews .

Δεν υπάρχουν σχόλια: