Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

Τα ορεινά υπάρχουν μόνο για τα χαράτσια . Τα έργα γίνοντα ΜΟΝΟ στον κάμπο .

Ξεκίνησαν οι εργασίες στο παλαιό Δημαρχείο Πύλης .
Στόχος η αποκατάσταση του κτηρίου προκειμένου να στεγασθούν σ’ αυτό υπηρεσίες του Δήμου, όπως το ΚΕΠ και το ληξιαρχείο . 


Ξεκίνησαν οι εργασίες για την αποκατάσταση του παλαιού Δημαρχείου Πύλης στο οποίο θα στεγαστούν υπηρεσίες του διευρυμένου Δήμου.
Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κώστας Κουφογάζος , στο πρώην Δημαρχείο θα στεγαστούν υπηρεσίες του διευρυμένου Δήμου, όπως το ληξιαρχείο, το ΚΕΠ και οι τεχνικές υπηρεσίες προκειμένου να αποσυμφορήσουν το υπάρχον Δημαρχείο.
Υπενθυμίζεται ότι η σύμβαση για το έργο είχε υπογραφεί στις αρχές Νοεμβρίου. Ειδικότερα, στην Πύλη Τρικάλων την 11η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2011, ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κων/νος Δ. Κουφογάζος και η Ε. Παπαχρήστος & ΣΙΑ Ε.Ε., υπέγραψαν τη σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση κτηρίου πρώην Πύλης».
Το ύψος της σύμβασης ανέρχεται σε 209.949,99 ευρώ μετά Φ.Π.Α.
Το πιο πάνω ποσό της σύμβασης αναλύεται ως εξής:
Σύνολο εργασιών 144.555,06 Ευρώ
Αφαιρείται έκπτωση 15,00 % της ομάδας εργασιών Α 19.176,48 Ευρώ
Αφαιρείται έκπτωση 15,00 % της ομάδας εργασιών Β 2.506,78 Ευρώ
Αξία εργασιών 122.871,80 Ευρώ
Γ.Ε. Ο.Ε. 18% 22.116,92 Ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ 144.988,72 Ευρώ
Απρόβλεπτα 15% 21.748,31 Ευρώ
Αναθεωρήσεις 3.954,02 Ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ 170.691,05 Ευρώ
Φ.Π.Α. 23% 39.258,94 Ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ 209.949,99 Ευρώ
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 16 ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή του παρόντος. Αποκλειστική τμηματική προθεσμία για την εκτέλεση των εργασιών αντικατάστασης στέγης και όλων των απαραίτητων εργασιών για την ολοκλήρωση και λειτουργία των χώρων του ισογείου, ορίζεται σε 4 μήνες.
Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του Δήμου Πύλης οικονομικού έτους 2011 για την
εκτέλεση του έργου ανέρχεται σε 209.949,99 Ευρώ.
Ο διαγωνισμός για την αποκατάσταση του κτηρίου του πρώην Δημαρχείου Πύλης πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάιο με την εταιρία Ε. Παπαχρήστος & ΣΙΑ Ε.Ε να αναλαμβάνει την υλοποίησή του μόλις πριν από δέκα ημέρες μετά την ολοκλήρωση των διαδικαστικών εκκρεμοτήτων και την υπογραφή της σύμβασης.
Να σημειωθεί ότι το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ .

ΕΡΕΥΝΑ .

Δεν υπάρχουν σχόλια: