Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011

Διαβούλευση επί των κρίσιμων ζητημάτων διαχείρισης νερού .

Ημερίδα: «Διαβούλευση επί των ληπτέων μέτρων διαβούλευσης και επί των κρίσιμων ζητημάτων διαχείρισης νερού Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας». 
Μεσολόγγι 1-12-2011.
    ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ .
Ο σύλλογός μας ΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ με έδρα τα Θεοδώριανα Άρτας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, εκπροσωπεί στην ημερίδα το ορεινότερο κομμάτι του υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή των Κεντρικών Τζουμέρκων αλλά και του άνω ρου του  Αχελώου, μεταξύ των άλλων τομέων και στον τομέα προστασίας του περιβάλλοντος. Εκπροσωπώντας το σύλλογό μας με την ιδιότητα του προέδρου, θα ήθελα καταρχήν  να μεταφέρω στην ημερίδα την αγωνία αλλά και το αγωνιστικό σθένος της τοπικής κοινωνίας για την προστασία του μοναδικού φυσικού πλούτου της περιοχής μας.  Συμμετέχοντας ενεργά στο πρώτο στάδιο της  διαβούλευσης επί του σχεδίου Διαχείρισης των Υδάτων, το οποίο μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει και μέτρα για την προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων αλλά και των εξαρτώμενων από αυτά χερσαίων οικοσυστημάτων, έχουμε να παρατηρήσουμε    και να προτείνουμε τα παρακάτω.
·        Μελετώντας προσεκτικά την Έκθεση Επισκόπησης των Σημαντικών Ζητημάτων Διαχείρισης των νερών της Δυτικής Στερεάς, θέλουμε αρχικά να σταθούμε σε ένα ζήτημα, που κατά τη γνώμη μας αποτελεί και μείζον πρόβλημα και αφορά άμεσα το Σχέδιο Διαχείρισης των Υδάτων του υδατικού μας διαμερίσματος. Αναφερόμαστε στις  δεκάδες άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν δοθεί από τη ΡΑΕ,  για μικρά υδροηλεκτρικά σχεδόν σε όλους τους παραπόταμους  και ρέματα του Αχελώου στα ορεινά κυρίως τμήματα των νομών Άρτας, Τρικάλων και Ευρυτανίας. Έχουμε ανάλογη εμπειρία,  από ένα μικρό  υδροηλεκτρικό  που λειτουργεί από το 2004 στο χειμαρρροπόταμο «Γκούρα» των Θεοδωριάνων, από τα έργα εκτροπής του Αχελώου και το φράγμα της Μεσοχώρας που βρίσκονται πολύ κοντά μας, αλλά και από τον δωδεκαετή αγώνα μας για την αποτροπή της εγκατάστασης τριών ακόμα μικρών υδροηλεκτρικών στον ίδιο ποταμό Γκούρα. Θεωρούμε ότι οι περιβαλλοντικές πιέσεις και επιπτώσεις που ασκούνται στα υδάτινα οικοσυστήματα από τέτοια έργα είναι μεγάλες, παρόλο που χαρακτηρίζονται μικρά. Αρκεί να σκεφτούμε ότι πολλά από αυτά τα ποτάμια της ορεινής ζώνης του Αχελώου αποτελούν ποτάμια οικοσυστήματα περιοχών που είναι ενταγμένες σαν Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) ή σε  Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του NATURA  2000, αλλά και ενταγμένες στο Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων. Στην Έκθεση Επισκόπησης  των Σημαντικών Θεμάτων δεν γίνεται καμιά αναφορά  στα παραπάνω. Προτείνουμε η εγκατάσταση τέτοιων έργων και οι συσωρευτικές τους επιπτώσεις  τους στο περιβάλλον, να αποτελέσουν  τμήμα του Προσχεδίου Διαχείρισης των Υδάτων, συνδέοντας την ανεξέλεγκτη εγκατάστασή τους με την φέρουσα ικανότητα του Αχελώου και των παραποτάμων του να δεχτούν τέτοιο αριθμό μικρών και μεγάλων  υδροηλεκτρικών έργων και φραγμάτων. Επίσης να εξεταστεί το ενδεχόμενο στο ποτάμιο υδάτινο σώμα του  «Γκούρα»  στον οποίο λειτουργεί ήδη ένα μικρό υδροηλεκτρικό 4 MW( με φράγμα από σκυρόδεμα ύψους 7 μέτρων, με  σήραγγα εκτροπής του νερού 1.800μ.), στο οποίο έχουν  δοθεί άδειες παραγωγής για τρία ακόμα τέτοια έργα, είναι ενταγμένο σε Ειδική Ζώνη Διατήρησης στο NATURA 2000 ( GR2110002), στο Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, είναι σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί Τόπος Κοινοτικής Σημασίας και οικότοπος προτεραιότητας (απόφαση 2006/613/ΕΚ) αφού περιλαμβάνει ενδιαιτήματα προτεραιότητας καθώς και είδη προτεραιότητας (σύμφωνα με τα παραρτήματα Ι και ΙΙ της 92/43 Ε.Ε), τα νερά του κινούν δύο παραδοσιακούς νερόμυλους ο ένας εκ των οποίων μετατρέπεται σε μουσείο υδροκίνησης και αρδεύουν τους καλοκαιρινούς μήνες την κοινότητα Θεοδωριάνων, να μην επιτρέπεται πλέον η εγκατάσταση άλλου μικρού υδροηλεκτρικού σε αυτόν.  
·        Μια δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει με το ήδη κατασκευασμένο φράγμα της Μεσοχώρας και της Συκιάς που είναι στα τελικά στάδια κατασκευής του, αλλά και  το μεγάλο φράγμα του μεγάλου Υδροηλεκτρικού ιδιωτικής εταιρείας 60 MW στη θέση Αυλάκι του Αχελώου, στο οποίο  δεν γίνεται καμιά αναφορά στην Έκθεση Επισκόπησης. Αυτά μαζί με το μείζον  θέμα εκτροπής του Αχελώου προτείνουμε να αποτελέσουν το βασικότερο  κομμάτι  της Διαβούλευσης και του Διαχειριστικού Σχεδίου, να ληφθούν υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερες απόψεις φορέων, κατοίκων και συλλόγων της περιοχής του Αχελώου.
·      Σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές αναψυχής, περιοχές δηλαδή που διαθέτουν μοναδικά ή και σπάνια χαρακτηριστικά που τις καθιστούν κατάλληλες για δραστηριότητες αναψυχής και συγκεντρώνουν αρκετό αριθμό επισκεπτών. Πιστεύουμε ότι ο κατάλογος των περιοχών είναι ελλιπής και ότι υπάρχουν και άλλες περιοχές με τέτοια χαρακτηριστικά κυρίως στην ευρύτερη ορεινή ζώνη του Αχελώου. Προτείνουμε στο προσχέδιο Διαχείρισης που θα ακολουθήσει, να χαρακτηριστούν ως προστατευόμενη περιοχή αναψυχής και οι φυσικοί δίδυμοι καταρράχτες του ποταμού «Γκούρα» των Θεοδωριάνων Άρτας και το μονοπάτι που οδηγεί σε αυτούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι αποτελούν το πρώτο φυσικό αξιοθέατο στα Κεντρικά Τζουμέρκα με χιλιάδες επισκέπτες το χρόνο. 
·      Επίσης στην περιοχή Θεοδωριάνων πηγάζουν δύο χειμαρροπόταμοι (Άσπρη Γκούρα και Μουζάκι) οι οποίοι στην συνέχεια ενώνονται και σχηματίζουν τον ποτάμιο υδάτινο σώμα του «Γκούρα» με μέση ετήσια παροχή νερού στον Αχελώο περίπου 92 εκτομμύρια κυβικά. Από τις πηγές των δύο παραπάνω χειμαρροπόταμων υδρεύεται η κοινότητα Θεοδωριάνων, ενώ παράλληλα από τις πηγές του χειμαρροπόταμου «Μουζάκι» υδρεύονται 14 κοινότητες της περιοχής ενώ οι ίδιες πηγές τροφοδοτούν  και ένα εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού. Λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 2000/60/ΕΚ, με την οποία καλείται να εναρμονιστεί και το Σχέδιο Διαχείρισης, η οποία τοποθετεί στις προστατευόμενες περιοχές και τις περιοχές που προορίζονται για άντληση - απόληψη νερού για ανθρώπινη κατανάλωση,  προτείνουμε στο Προσχέδιο Διαχείρισης  την ένταξη των υδατορευμάτων «Μουζάκι» και «Άσπρη Γκούρα» στο Μητρώο προστατευόμενων περιοχών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.
·        Τέλος στο κεφάλαιο της Έκθεσης Επισκόπησης που αναφέρονται οι Πηγές Ρύπανσης  των Επιφανειακών και υπόγειων νερών, σε ότι αφορά το άνω τμήμα ρου του Αχελώου, δεν γίνεται καμιά αναφορά στην ρύπανση του ποταμού από τα εργοτάξια που ήταν εγκατεστημένα για πάρα πολλά χρόνια δίπλα στο ποτάμι, στις αμμοληψίες  και στην εξόρυξη υλικών. Θυμίζουμε σχετικά ότι το Πρωτοδικείο Τρικάλων τον Απρίλιο του 2011 επέβαλε ποινή φυλάκισης  και χρηματικό πρόστιμο στον  πρόεδρο μεγάλης κατασκευαστικής εταιρείας  καθώς και σε δύο υπεύθυνους εργοταξίων στα έργα εκτροπής Αχελώου, λόγω περιβαλλοντικής  καταστροφής και επιβάρυνσης του Αχελώου, αλλά και της περιοχής Λογγά στο χωριό Αετός Τρικάλων.
Επίσης είναι  βέβαιο ότι κατά την περίοδο κατασκευής  ποτάμιων φραγμάτων, μεγάλες ποσότητες αδρανών υλικών προερχόμενες από εκσκαφές καταλήγουν στα ποτάμια, ενώ γίνεται  και ρύπανση των ποτάμιων υδάτων με τα χημικά που χρησιμοποιούνται για την στερεοποίηση και στεγανοποίηση των φραγμάτων. Είμαστε μάρτυρες ενός τέτοιου περιστατικού, όταν κατά την κατασκευή του φράγματος από σκυρόδεμα του μικρού υδροηλεκτρικού στην περιοχή μας, παρατηρήθηκαν μεγάλες ποσότητες ψόφιων ψαριών (άγριας πέστροφας) στο ποτάμι. Προτείνουμε να συμπεριληφθούν στις σημαντικές πηγές ρύπανσης του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας τα έργα εκτροπής του Αχελώου, αλλά και η κατασκευή των μεγάλων φραγμάτων σε αυτόν.
Τελειώνοντας ευελπιστούμε οι «διαφορετικές»  κυρίως απόψεις και προτάσεις κάποιων φορέων, συλλόγων αλλά και πολιτών, να μελετηθούν και να ληφθούν σοβαρά υπόψη ώστε η διαβούλευση  να αποκτήσει ουσιαστικό χαρακτήρα και να μην μετατραπεί σε μια τυπική γραφειοκρατική διαδικασία επιβεβλημένη από την Ε.Ε.
Ευχαριστούμε.
Για το  ΣΥΛΛΟΓΟ  «ΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ» .
                                                 Ο πρόεδρος
                                         Δημήτρης Στεργιούλης .

Για το ίδιο θέμα - διαχείριση υδάτινων πόρων - έχουμε παρακάτω και την θέση της " Αχελωου ρούς " .

Ημερίδα για τη διαχείριση των νερών
                           Έχει γραφτεί από Αχελώου Ρους .
για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό
42037 Μεσοχώρα Τρικάλων. Τηλ: 2431075678, φαξ:2431079489 acheloos.save@gmail.com
Μεσοχώρα 04/12/2011
Η εκτροπή Αχελώου πάλι σε δημόσια διαβούλευση...
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, εν μέσω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που οδηγεί την κοινωνία στην καταστροφή, φέρνει σε διαβούλευση ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα, αυτό της κατάρτισης των σχεδίων διαχείρισης των νερών. Με καθυστέρηση πάνω από 11 χρόνια επιχειρεί να εκπονήσει σχέδια και μελέτες διαχείρισης των νερών για ολόκληρη την επικράτεια, “εναρμονιζόμενη” με την ευρωπαϊκή οδηγία για τα νερά 60/2000.
Η διαδικασία διαβούλευσης αλλά κυρίως οι ίδιες οι μελέτες έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη περιοχή μας, τη Θεσσαλία και τη Μεσοχώρα. Είναι οι μελέτες με τις οποίες η κυβέρνηση και το ΥΠΕΚΑ προσπαθούν να πείσουν για την αναγκαιότητα της εκτροπής του Αχελώου ποταμού. Είναι οι μελέτες που θα χρησιμοποιηθούν για να υποστηριχθεί η επιλογή της εκτροπής τόσο στο ΣτΕ όσο και στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.
 
Τη Δευτέρα 5Δεκεμβρίου το ΥΠΕΚΑ διοργανώνει ημερίδα διαβούλευσης στη Λάρισα στην οποία κλήθηκε και η ΜκΟ “Αχελώου Ρους” (πρόσκληση ΕΔΩ). Η οργάνωσή μας θα πάρει μέρος στη διαβούλευση καταθέτοντας αναλυτικό κείμενο θέσεων τόσο για το συνολικό ζήτημα των νερών στη Θεσσαλία, όσο και ειδικά για τον Αχελώο. Έχουμε συνεργαστεί με ειδικούς επιστήμονες, καθηγητές Πανεπιστημίων, για να τεκμηριώσουμε τις θέσεις μας. Ειδικότερα όμως θα σταθούμε στην προσπάθεια που κάνει η μελέτη – για πρώτη φορά το βλέπουμε επίσημα στη σελίδα 79 του σχεδίου – να αντιμετωπίσει το φράγμα της Μεσοχώρας αποκλειστικά ως ενεργειακό έργο. Αυτό, εκτός από παράνομο, είναι και μια δυσμενής εξέλιξη για το Χωριό της Μεσοχώρας

Δεν υπάρχουν σχόλια: