Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Προς Κον Κουφογάζο . ΕΝΤΑΥΘΑ .

Το δορυφορικό ίντερνετ στο χωριό .
Σε όλους είναι γνωστό ότι ο σύλλογός μας εδώ και δυό-
μισι χρόνια έχει εγκαταστήσει στο χωριό ασύρματο δορυ-
φορικό ίντερνετ, με την οικονομική συνδρομή του εκκλη-
σιαστικού συμβουλίου. Η ετήσια συνδρομή είναι 600 ευρώ
και βαρύνει αποκλειστικά το σύλλογό μας. Κάναμε λοιπόν
τη σκέψη τα έξοδα αυτά, που δυσκολευόμαστε να καλύ-
ψουμε μιας και είναι γνωστό ότι τα οικονομικά μας δεν
είναι ανθηρά, να τα αναλάβει η κοινότητα με μια ενδε-
χόμενη αναβάθμιση του δορυφορικού δικτύου, που δεν
θα ξεπερνούσε τα χίλια ευρώ. Με σκοπό, από τις αρχές
του χρόνου τα έξοδα αυτά να περάσουν στο νεοσύστα-
το Δήμο. Δυστυχώς η σχετική αίτηση προς το κοινοτικό
συμβούλιο ούτε καν συζητήθηκε. Κατά τα άλλα δεκάδες
χιλιάδες ευρώ έμειναν αδιάθετες.
Το παραπάνω κείμενο το διαβάσαμε στην εφημερίδα των "ορεινών" Θεοδωριάνων .
Αν δεν το ξέρει ο Κος Κουφογάζος υπάρχει και το ΑΣΥΡΜΑΤΟ INTERNET .
Δεν μπορεί . Κάποιοι κύριοι οι οποίοι διαχειρίζονται την ιστοσελίδα του δήμου Πύλης μπορεί και να το κατέχουν το άθλημα . Αν όχι ας κάνουν μια βόλτα στα μαγαζιά ηλεκτρονικών και κάτι θα μάθουν .
Αν θέλουν να συνεχίσουν την λειτουργία του ΚΕΠ στη Λαφίνα , λύσεις υπάρχουν και είναι καλύτερες από τις φτηνές δικαιολογίες .   
Αν από το Καλλικρατικό ταμείο του δήμου Πύλης λείπει το ποσό των 600 ευρώ τι να πω ;
Ας πάμε να παρακολουθήσουμε ένα μάθημα στη μουσική σχολή στους Γόμφους να μας φύγει ο καημός . . . . . .

Δεν υπάρχουν σχόλια: