Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

Με 17 εκατομμύρια το 2011 και δεν κάνανε σχεδόν ΤΙΠΟΤΑ στα ορεινά . Τώρα με λιγότερα τι να περιμένουμε ; ; ; ;

Μικρότερος ο προϋπολογισμός του Δήμου Πύλης .
Αυτό προκύπτει από τις τελευταίες συσκέψεις ενόψει της κατάθεσής του . 

Συνεχείς είναι οι συσκέψεις μεταξύ εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής Πύλης και υπηρεσιακών παραγόντων ενόψει της κατάρτισης του νέου προϋπολογισμού.
Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πύλης κ. Κώστα Κουφογάζο ο φετινός προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2012 θα είναι μικρότερος, ως προς το ύψος του, σε σχέση με εκείνο του 2011 που έφτασε τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Κι αυτό όχι γιατί διαφοροποιούνται σημαντικά, τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου Πύλης φέτος σε σχέση με πέρυσι, αλλά επειδή θα καταβληθεί προσπάθεια να παρουσιάζει μια πιο αξιόπιστη εικόνα της πραγματικής του οικονομικής κατάστασης.
Ο προϋπολογισμός των νέων, διευρυμένων Δήμων αποδεικνύεται επίπονη υπόθεση λόγω των προβλέψεων του «Καλλικράτη».
Ο «Καλλικράτης» λοιπόν, έφερε δομικές αλλαγές στην κατάρτιση και του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης. Στον προϋπολογισμό εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του Δήμου. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται και υποβάλλεται ισοσκελισμένος. Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού και αυτό απαγορεύεται από το νόμο.
Η τήρηση της αρχής αυτής, ελέγχεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας και η παραβίασή της μπορεί να οδηγήσει στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο δημοτικό Συμβούλιο ή, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, στην ακύρωση της σχετικής απόφασης. Αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, ότι δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οι υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται από το νόμο ή ότι έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα, τα οποία δεν προβλέπονται από το νόμο, ή ότι το ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους, ο Ελεγκτής Νομιμότητας καλεί το δημοτικό συμβούλιο να αναμορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών και το ετήσιο πρόγραμμα.
Επισημαίνεται ότι στον προϋπολογισμό δεν μπορεί να εγγραφούν έσοδα από δάνεια για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.
Ο προϋπολογισμός, και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (Ε.Π.Δ.) εξειδικεύουν το πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) σε ετήσια βάση.
Τεχνικό πρόγραμμα καταρτίζεται και υποβάλλεται μαζί με το Ε.Π.Δ., αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται ως παράρτημα σε αυτό.
Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους.
Επομένως, μαζί με τον προϋπολογισμό του Δήμου Πύλης θα κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και το πρόγραμμα Τεχνικών Έργων το οποίο αναμένεται με ενδιαφέρον και από τις παρατάξεις προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους, επ’ αυτού.

ΕΡΕΥΝΑ .

Δεν υπάρχουν σχόλια: