Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012

Απογραφή για τα προνοιακά επιδόματα στο Δήμο Πύλης .

Από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι 16 Μαρτίου .
Πρόκειται για τα επιδόματα και όχι για τις συντάξεις αναπηρίας . 
Από 1η Φεβρουαρίου 2012 θα ξεκινήσει η απογραφή δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων μέσω των ΚΕΠ και στον Δήμο Πύλης.
Όπως μας ενημέρωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Πύλης κ. Γιάννης Σουφλιάς, η απογραφή θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Μαρτίου 2012, ανάλογα με τη συχνότητα του αρχικού γράμματος του επωνύμου του δικαιούχου.
Η απογραφή των δικαιούχων των οποίων το επώνυμο ξεκινά:
από Α έως Ι, θα γίνει από 01-02-2012 μέχρι 15-02-2012
από Κ έως Ο, θα γίνει από 15-02-2012 μέχρι 29-02-2012
από Π έως Ω, θα γίνει από 01-03-2012 μέχρι 16-03-2012
Ο δικαιούχος κατά την προσέλευσή του στα Κ.Ε.Π. για την απογραφή, θα πρέπει να έχει μαζί του υποχρεωτικά και να επιδείξει τα κάτωθι:
1.Έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητας του δικαιούχου.
2.Το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικ. Έτους 2010 ή 2011, ή βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ).
3.Έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
4.Βιβλιαρίου λογαριασμού πληρωμών ή αντίστοιχης κάρτας του λογαριασμού είτε έγγραφη βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος ή των ΕΛ.ΤΑ όπου να αναφέρεται ο αριθμός IBAN.
5.Αναγνωριστική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση του επιδόματος.
6.Απόκομμα ταχυδρομικής επιταγής πληρωμής του επιδόματος μέσω ΕΛ.ΤΑ. η οποία εκδόθηκε μέσα στο 2011 εκτός από τους δικαιούχους που λαμβάνουν επίδομα νεφροπαθών / μεταμοσχευμένων.
7.Αν ο δικαιούχος αδυνατεί να προσέλθει στα ΚΕΠ κατά το διάστημα της απογραφής, τότε η καταγραφή του θα γίνει από τρίτο πρόσωπο που τον εκπροσωπεί και θα πρέπει οπωσδήποτε να επιδείξει την ταυτότητά του και πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση.
Όπως μας εξήγησε ο κ. Σουφλιάς, πρόκειται για τα προνοιακά επιδόματα που δικαιούνται συγκεκριμένες κατηγορίες του πληθυσμού και όχι για τις συντάξεις αναπηρίας. Ο Δήμος Πύλης, επί του παρόντος, παρότι το προβλέπει ο «Καλλικράτης» δεν δίνει ο ίδιος τα προνοιακά επιδόματα. Προς αυτό τον σκοπό όμως έχουν εκπαιδευτεί δύο υπάλληλοι του Δήμου προκειμένου, όταν ληφθεί η σχετική απόφαση σε κεντρικό επίπεδο, να αναλάβει και τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα.
ΕΡΕΥΝΑ .

Δεν υπάρχουν σχόλια: