Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

Εκ νέου . . . . . .

Αιτήσεις συμμετοχής για το Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων έτους 2012 .
    
26 - 01 - 2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 26 Ιανουαρίου 2012
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η .

Σας ενημερώνουμε ότι θα γίνουν στο Δήμο Πύλης, εκ νέου αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων έτους 2012για τους μόνιμους άπορους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.
Άπορα άτομα ή οικογένειες θεωρούνται όσοι έχουν ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000e προσαυξανόμενο κατά 3.600e για τη σύζυγο, το 1ο και 2ο παιδί και κατά 4.800e για καθένα από τα επόμενα ανήλικα παιδιά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στα Δημοτικά καταστήματα της Δημοτικής Ενότητας στην οποία ανήκουν από 1Φεβρουαρίου 2012 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2012.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι :
- Αίτηση
- Υπεύθυνη Δήλωση
- Φωτοτυπία ταυτότητας
- Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
- Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
- Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας 2011
Ο Αντιδήμαρχος Πύλης .

http://www.mesochoranet.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: