Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

Βελτίωση – Συντήρηση – Καθαρισμός .

150.000 ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα .

Συγκεκριμένα το έργο «Βελτίωση – Συντήρηση – Καθαρισμός (περιβαλλοντική προστασία) ποταμών της Π.Ε. Τρικάλων - Αντιπλημμυρική Προστασία, εργολαβία 2011» με προϋπολογισμό 150.000 ευρώ (για εργασίες και Φ.Π.Α.), έχει σαν αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή τεχνικών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε ποταμούς, χειμάρρους και συλλεκτήρες του νομού Τρικάλων.
Όπως επεσήμανε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός: «Με το έργα αυτό επιτυγχάνουμε δυο στόχους. Αφενός την αντιπλημμυρική προστασία οικισμών και καλλιεργειών της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και αφετέρου την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, παρεμβαίνοντας ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των έντονων καιρικών φαινομένων που ταλαιπωρούν τις περιοχές αυτές. Παράλληλα προστατεύουμε το περιβάλλον και δίνουμε λύση σε ένα υπαρκτό πρόβλημα έτσι ώστε να μην επαναληφθούν πλημμυρικά φαινόμενα του παρελθόντος».
Αναλυτικά προβλέπονται εργασίες για άρση προσχώσεων και διευθέτηση της κοίτης των ποταμών, κατασκευή και συμπλήρωση αναχωμάτων, επένδυση αναχωμάτων και οχθών των ποταμών με συρματοκιβώτια, προστασία γεφυρών με φυσικούς ογκόλιθους. λοιπές εργασίες για την άρτια λειτουργία του έργου.
Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Μάντζιος Παναγιώτης» με ποσοστό έκπτωσης 58%, ποσό σύμβασης 63.000 ευρώ για εργασίες και Φ.Π.Α.
Thessalianews .

Δεν υπάρχουν σχόλια: